WIJ ZOEKEN DONATEURS

Inmiddels is de Christelijke Omroep alweer bijna 5 jaar live, dankzij alle vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het uitzenden van mooie muziek en het maken van verantwoorde programma`s.
Radio maken kost helaas geld. Wij willen de christelijke omroep graag verder gaan uitbouwen en mooie programma’s gaan toevoegen. We hebben al veel plannen bedacht. Om deze plannen te kunnen uitvoeren hebben we jullie hulp nodig.
Wij vragen aan iedereen die de Christelijke Omroep een warm hart toedraagt een financiële bijdrage te doen. Dit kan eenvoudig door een bedrag over te maken op onze bankrekening IBAN: NL49 INGB 0006 6275 36 onder de vermelding van “gift”.

Voor het doen van een maandelijkse bijdrage kunnen jullie een donatieformulier downloaden en dit formulier na invulling per mail verzenden naar ✉ administratie@christelijkeomroep.nl

Wij zijn alle donateurs, klein en groot, zeer erkentelijke voor hun donaties en hopen met Gods hulp de middelen goed te besteden voor de uitbouw van Christelijke Omroep ten dienste van Zijn koninkrijk.

Het bestuur.

 

 

BANKREKENINGNUMMER

Stichting Christelijke Omroep
IBAN: NL49 INGB 0006 6275 36