IDENTITEIT

De CO is een voluit christelijke omroep, zowel in muziek als gesproken woord. De omroep is niet per definitie een evangeliserende omroep, maar richt zich vooral op de kerkelijke gezindte. De CO is vooral een muziekzender, met aanvankelijk hier en daar een opiniërend (nieuws)programma. Het is de bedoeling om door te groeien naar meer nieuws gerelateerde programma’s. De muziekkeuze is koor- en solozang, instrumentaal en orgel. Bewust wordt gekozen voor muziek die makkelijk mee te zingen is, die een gevoel van blijdschap geeft. Zware koorstukken worden niet gedraaid en sombere muziek is slechts beperkt te beluisteren. De muziek laat zich kenmerken van traditionele kerkmuziek tot (zeer lichte) koorgospel. Muziek waar je blij van wordt, die niet als storend moet worden ervaren.

DOELGROEP

De CO richt zich op een breed kerkelijke gezindte, maar verbindt zich niet aan kerkelijke richtingen en/of stromingen binnen deze doelgroep. De bijbel als Gods onfeilbaar Woord is het uitgangspunt bij medewerkers en programmering. Ieder die zich hiertoe aangetrokken voelt behoort tot de doelgroep.

MISSIE

In Nederland wordt dagelijks volop naar de radio geluisterd. Er zijn veel radiostations die zich vooral op jongeren richten met programma’s vol entertainment. De CO is voluit christelijk en staat voor het maken van verantwoorde programma’s.Het gezin staat centraal, de programma’s moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Zowel het opbouwende als ontspannende programma wordt op aangename wijze gepresenteerd.

ORGANISATIE

Binnen de organisatie zijn verschillende afdelingen. Van iedere afdeling kan één afdelingshoofd worden benoemd. De afdelingen zijn:
  • Radio
  • Administratie en PR
  • Verkoop
De dagelijkse leiding is in handen van een directieteam, bestaande uit de directeur radio en de commercieel of financieel directeur. Samen met de afdelingshoofden vormen zij het Managementteam. Het MT vergadert minimaal 2 keer per maand. De stichting wordt geleid door het bestuur, bestaande uit 3 personen:
  • Voorzitter (Dick Sein)
  • Penningmeester (Erik van den Brand)
  • Secretaris (Leo Nieuwenhuis)
Er wordt bekeken of het zinvol is onder het bestuur een Raad van Toezicht te benoemen. Deze RvT houdt toezicht op het handelen van het bestuur.
Wil je meer informatie? Neem contact met ons op!
Bel: ☎ 06-43430743 of mail naar: ✉ studio@christelijkeomroep.nl