DE CHRISTELIJKE OMROEP

De omroep CO is een eigentijds mediakanaal wat nog volop in ontwikkeling is. Op dit moment zijn we vooral nog een 24-uurs streamingknaal met mooie christelijke muziek voor iedereen. Het is de bedoeling de we gaan door te groeien naar een kanaal met nog meer live-programma`s en er komt ook veel ruimte voor nieuw mediavormen.

We doen dit allemaal met vrijwilligers. Allen mensen die graag de van God gekregen talenten willen inzetten. We bidden onze God of Hij ons werk wil zegenen en dat we veel mensen met ons mediakanaal kunnen bereiken met Zijn boodschap.

VOOR WIE

De Christelijke Omroep richt zich op een breed kerkelijke gezindte, maar verbindt zich niet aan kerkelijke richtingen en/of stromingen binnen deze doelgroep. Iedereen is welkom. De bijbel is als Gods onfeilbaar Woord het uitgangspunt bij alles wat de omroep doet. Iedereen die zich hiertoe aangetrokken voelt behoort tot onze doelgroep.

VISIE EN MISSIE

Missie
De CO geeft Gods licht en liefde door aan christenen die, middenin een veeleisende samenleving, hun weg met God wandelen. Vanuit de overtuiging dat in dit leven Gods Woord ons enige kompas is, en richting geeft in tijden van donkerheid en ziekte én in tijden van overvloed en dankbaarheid.

Visie
Eenheid en verbondenheid onder christenen in een samenleving die verzuild en verbroken is. De CO wordt een centraal platform waar iedere christen terecht kan programma’s, inspiratie en ontmoetingen die de kern raken en die hem richting geven voor zijn leven als gelovige.

ORGANISATIE

De CO is een zelfstandige stichting die zonder enig belang van externen haar doelstellingen wil bereiken.
Op dit moment stuurt het bestuur enkele commissies aan en deze werken gezamenlijk gestructureerd aan de verdere uitbouw van de CO en het mediaplatform. In de komende periode hoopt het bestuur de ontwikkelingen met iedereen te gaan delen.

Wil je meer informatie? Neem dan contact met Leo Nieuwenhuis.
Bel of app: ☎ 06-49035770 of mail naar: ✉ leo@christelijkeomroep.nl

Adresgegevens:
Dovenetel 70
7463 EG Rijssen

 

BESTUUR:
Leo Nieuwenhuis  -  Voorzitter
Bert de Sterke  -  Penningmeester
Gerco Seppenwoolde  -  Secretaris

 

Beloningsbeleid bestuurders

Het bestuur van Stichting Christelijke Omroep ontvangt geen bezoldiging voor de
bestuurstaken. Gemaakte onkosten worden wel vergoed. De bestuurders zijn vrij
om (betaalde) nevenfuncties te hebben.

 

Beloningsbeleid personeel

Bij het belonen van het personeel wordt rekening gehouden met het feit dat de
Christelijke Omroep afhankelijk is van giften. De Christelijke Omroep hanteert
derhalve een terughoudend beloningsbeleid. Daar waar mogelijk wordt gewerkt met vrijwilligers of ZZP-ers.