VERZOEK

Wilt u een lied aanvragen voor een naaste of voor uzelf? Dat kan op ieder moment van de dag.
Selecteer hieronder uw lied, en u hoort deze zo spoedig mogelijk voorbij komen.

Uw verzoek niet in onze database? Stuur een e-mail naar: verzoek@christelijkeomroep.nl
# Artiest Titel Duur Vraag aan
19701 Willemijn Middelkoop 'Midden in de winternacht ging de hemel open' (Gezang 691 JdH) 00:03:16 Request
19702 Willemijn Middelkoop 'O Kindeke klein! O Kindeke teer!' (Gezang 600-A JdH) - 'Hoor! De eng'len zingen d'eer' (Gezang 551 JdH) 00:04:33 Request
19703 Willemijn Middelkoop 'Over de heuvels en stil in het dal, daar staat een kribbe, een schamele stal' / 'Glorie, glorie, gloria, Christus is geboren' (Gezang 702 JdH) 00:01:44 Request
19704 Willemijn Middelkoop 'Stil, still, still, weil's Kindlein schlafen will' 00:03:00 Request
19705 Willemijn Middelkoop 'Stille nacht, heilige nacht' (Gezang 194 JdH) - 'In donk're nacht, in stille nacht weerklonken eng'lenzangen' 00:03:55 Request
19706 Willemijn Middelkoop 'Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart' (Gezang 523 JdH) 00:03:18 Request
19707 Willemijn Middelkoop 'Volle verzeek'ring, Jezus is mijn' / 'Dit is mijn vreugde, altoos te zijn in mijne Heiland, Jezus is mijn!' (Gezang 197 JdH) 00:02:34 Request
19708 Willemijn Middelkoop 'When I am down and oh my soul, so weary' / 'You raise me up, so I can stand on mountains' 00:04:06 Request
19709 Willemijn Middelkoop 'Zijn Naam is wonderbaar, Jezus, mijn HEER' ' (Gezang 911 JdH) 00:03:40 Request
19710 Willemijn Middelkoop en Henk Brouwer 'Duizend sterren aan de hemel, duizend jaren van het licht' 00:04:25 Request
19711 Willemijn Middelkoop met Chr. Mannenkoor Lelystad o.l.v. Bert Moll 'Er komen stromen van zegen, dat heeft Gods woord ons beloofd' / 'Stromen van zegen komen als plasregens neer' (Gezang 57 JdH) 00:02:51 Request
19712 Willemijn Middelkoop met Chr. Urker visserskoor 'Crescendo' o.l.v. Louwe Kramer 'O Kindeke klein! O Kindeke teer!' Uit hogen hemel daalt Gij neer' (Gezang 600-A JdH) 00:03:03 Request
19713 Willemijn Middelkoop met Jong Gemengd Koor 'Immanuël' uit Urk o.l.v. Harm Hoeve 'Breng dank aan de Eeuwige, breng dank aan de Heilige, breng dank aan onze Vader, Die ons Jezus zond' (Gezang 959 JdH) 00:03:35 Request
19714 Willy van de Groep en Gerrit Willemsen met Chr. Gereformeerde Zangvereniging 'Soli deo Gloria' uit Bunschoten o.l.v. Evert van de Kamp 'God heb ik lief, want die getrouwe HEER' ' (Psalm 116) 00:07:27 Request
19715 Willy van de Groep en Gerrit Willemsen met Chr. Gereformeerde Zangvereniging 'Soli deo Gloria' uit Bunschoten o.l.v. Evert van de Kamp 'Lead me, Lord, lead me in Thy righteouseness, make Thy way plain before my face' 00:03:52 Request
19716 Wim Bevelander Toch weet ik wat ik wil 00:03:47 Request
19717 Wim de Penning 'Aanschouw de Schepper van 't heelal, genageld aan het hout' 'Ja, ik geloof, ja, ik geloof, dat Jezus voor mij stierf' (Gezang 994 JdH) 00:03:19 Request
19718 Wim de Penning 'Er is een Verlosser, Jezus, Zoon van God' / 'Dank U, o mijn Vader, U gaf Uw eigen Zoon' (Opwekking 263) 00:04:17 Request
19719 Wim de Penning 'Geprezen zij de HEER', Die eeuwig leeft' / 'Hem zij de glorie, want Hij, Die overwon, zal nooit verlaten wat Zijn hand begon' (Gezang 104 JdH) 00:02:00 Request
19720 Wim de Penning 'Gouden harpen ruisen, bij der eng'len zang' / 'Dood en graf verwon Hij!' (Gezang 720 JdH) 00:04:58 Request
19721 Wim de Penning 'Hallelujah, eeuwig dank en ere, lof, aanbidding, wijsheid, kracht' (Lied 136 E&R-bundel) 00:02:38 Request
19722 Wim de Penning 'Is dat, is dat mijn Koning, dat aller vaad'ren wens?' (Weerklank 147) 00:06:44 Request
19723 Wim de Penning 'Jezus leeft in eeuwigheid' / 'Straks als er een nieuwe dag begint en het licht het van het duister wint, mag ik bij Hem binnengaan' (Gezang 93 JdH) 00:05:14 Request
19724 Wim de Penning 'Leer mij, o HEER', Uw lijden recht betrachten, in deze zee verzinken mijn gedachten' (Uit aller mond 62) 00:04:38 Request
19725 Wim de Penning 'U zij de glorie, opgestane HEER', U zij de victorie, nu en immermeer' (Gezang 45-A JdH) 00:03:08 Request