VERZOEK

Wilt u een lied aanvragen voor een naaste of voor uzelf? Dat kan op ieder moment van de dag.
Selecteer hieronder uw lied, en u hoort deze zo spoedig mogelijk voorbij komen.

Uw verzoek niet in onze database? Stuur een e-mail naar: verzoek@christelijkeomroep.nl
# Artiest Titel Duur Vraag aan
19726 Wim de Penning 'Wie hangt er zo deerlijk, geteisterd, geschonden' (Gezang 190 LvdK) 00:04:30 Request
19727 Wim de Penning | Jan Jaap Nijhof Psalm 140 vers 7 en 13 00:03:02 Request
19728 Wim Leeuwenkamp ' 'k Heb geloofd en daarom zing ik, daarom zing ik van genâ' (Weerklank 486) 00:04:09 Request
19729 Wim Leeuwenkamp ' 'k Moet de Heiland met mij hebben' / 'O, dan vreest mijn ziel geen kwaad' (Gezang 185 JdH) 00:03:12 Request
19730 Wim Leeuwenkamp ' 't Scheepke onder Jezus' hoede, met de kruisvlag hoog in top' / 'Al staat de zee ook hol en hoog en zweept de storm ons voort' (Gezang 213 JdH) 00:03:57 Request
19731 Wim Leeuwenkamp 'Aardse machten, looft den HEER', geeft den HEERE sterkt' en eer' (Psalm 29) 00:03:27 Request
19732 Wim Leeuwenkamp 'Al de weg leidt mij mijn Heiland, wat verlangt mijn ziel dan meer?' (Gezang 5 JdH) 00:02:36 Request
19733 Wim Leeuwenkamp 'Al rolt de zee, al loeit de wind in t holle van de nacht' (Gezang 212 JdH) 00:05:00 Request
19734 Wim Leeuwenkamp 'Als 't bazuingeschal des HEEREN klinkt en Jezus' komst is daar' (Gezang 490 JdH) 00:03:21 Request
19735 Wim Leeuwenkamp 'Als de Heiland zal verschijnen in glorie op aard' met Zijn kind'ren' / 'O, dan zullen zij juichen rondom Jezus' troon' (Gezang 15 JdH) 00:03:25 Request
19736 Wim Leeuwenkamp 'Als ik maar weet, dat hier mijn weg door U, HEER', wordt bereid' / 'Nader tot U, nader tot U, nader, mijn Heiland, tot U' (Hemelhoog 458) 00:03:05 Request
19737 Wim Leeuwenkamp 'Beveel gerust Uw wegen al wat u 't harte deert' (Gezang 411 JdH) 00:04:42 Request
19738 Wim Leeuwenkamp 'Dat ons loflied vrolijk rijze, dat het klinke tot Uw eer' / 'Looft de HEER'! Looft de HEER!' (Gezang 34 JdH) 00:02:57 Request
19739 Wim Leeuwenkamp 'De nacht vlood heen, 't is helder dag!' / 'Er is vreugde, hemelvreugde' (Gezang 41 JdH) 00:03:11 Request
19740 Wim Leeuwenkamp 'Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o HEER' ' (Hemelhoog 295) 00:03:29 Request
19741 Wim Leeuwenkamp 'Er is een overheerlijk land, een land van zuiver licht' / 'Een kroon zeer schoon, wacht ons aan gindse kust: Voor u, voor mij' (Gezang 114 JdH) 00:04:09 Request
19742 Wim Leeuwenkamp 'Er komen stromen van zegen, dat heeft Gods woord ons beloofd' / 'Stromen van zegen komen als plasregens neer' (Op Toonhoogte 113) 00:03:32 Request
19743 Wim Leeuwenkamp 'Ga mij niet voorbij, o Heiland, ga mij niet voorbij!' / 'Jezus, Heiland! wees mij nu nabij!' (Gezang 121 JdH) 00:03:12 Request
19744 Wim Leeuwenkamp 'God baande door de woeste baren en brede stromen, ons een pad' (Psalm 66) 00:03:24 Request
19745 Wim Leeuwenkamp 'God heerst als Opperheer, dat elk Hem juichend eer' (Psalm 97) 00:03:05 Request
19746 Wim Leeuwenkamp 'Gouden harpen ruisen, bij der eng'len zang' / 'Dood en graf verwon Hij!' (Gezang 720 JdH) 00:05:51 Request
19747 Wim Leeuwenkamp 'Grijp toch de kansen door God u gegeven' / 'Niets is hier blijvend' (Hemelhoog 702) 00:02:54 Request
19748 Wim Leeuwenkamp 'Grote God, wij loven U, HEER', o sterkste aller sterken' (Gezang 724 JdH) 00:04:10 Request
19749 Wim Leeuwenkamp 'HEER', ai, maak mij Uwe wegen, door Uw woord en geest bekend' (Psalm 25) 00:03:27 Request
19750 Wim Leeuwenkamp 'HEER', wees mijn Gids op heel mijn levenspad, wees Gij mijn Gids' (Weerklank 440) 00:05:48 Request