VERZOEK

Wilt u een lied aanvragen voor een naaste of voor uzelf? Dat kan op ieder moment van de dag.
Selecteer hieronder uw lied, en u hoort deze zo spoedig mogelijk voorbij komen.

Uw verzoek niet in onze database? Stuur een e-mail naar: verzoek@christelijkeomroep.nl
# Artiest Titel Duur Vraag aan
19751 Wim Leeuwenkamp 'Hij, die rustig en stil, zich steeds voegt naar Gods wil' / 'Zie slechts op Hem, volg gehoorzaam Zijn stem' (Gezang 133 JdH) 00:04:38 Request
19752 Wim Leeuwenkamp 'Hoor! 't Moet des herders stemme zijn' / 'Breng ze thuis' (Gezang 627 JdH) 00:02:52 Request
19753 Wim Leeuwenkamp 'Ieder uur, ied're stap brengt ons nader bij de grens van leven en dood' / 'Nog is het tijd, de HEER' heeft genâ' (Gezang 890 JdH) 00:03:09 Request
19754 Wim Leeuwenkamp 'Ik heb de vaste grond gevonden, waarin mijn anker eeuwig hecht' (Gezang 440 LvdK) 00:02:18 Request
19755 Wim Leeuwenkamp 'Ik ken een rivier en haar heerlijke vloed, stroomt vredig en zeeg'nend steeds voort' / 'Die't hoort en die dorst heeft, die koom' ' (Gezang 819 JdH) 00:03:23 Request
19756 Wim Leeuwenkamp 'Ik wandel in het licht met Jezus, het donk're dal ligt achter mij' (Hemelhoog 346) 00:03:55 Request
19757 Wim Leeuwenkamp 'Ik weet niet waarom Gods genâ aan mij ook werd betoond' (Gezang 112 JdH) 00:03:54 Request
19758 Wim Leeuwenkamp 'Ik wens te zijn als Jezus, zo nederig en zo goed' (Gezang 52 JdH) 00:03:59 Request
19759 Wim Leeuwenkamp 'Ik zie een poort wijd open staan, waardoor het licht komt stromen' / 'Genade Gods, zo rijk en vrij!' (Hemelhoog 726) 00:04:30 Request
19760 Wim Leeuwenkamp 'Jezus is wachtend, o zondaar, op u, roept u zo vriendelijk: 'Kom tot Mij, nu' / 'Vlied tot Hem nu, Hij wacht reeds op u' (Gezang 261 JdH) 00:05:37 Request
19761 Wim Leeuwenkamp 'Jezus, Gij zijt ons leven en licht, wij houden 't oog op U gericht' / 'Meer, meer, veel meer geeft ons het leven met Jezus als HEER' ' 00:05:13 Request
19762 Wim Leeuwenkamp 'Jezus, Hij is Koning, Jezus, Hij is Koning, Koning van het gans heelal' (Gezang 71 JdH) 00:03:43 Request
19763 Wim Leeuwenkamp 'Juich aarde! juicht alom den HEER', dient God met blijdschap, geeft Hem eer' (Psalm 100) 00:03:41 Request
19764 Wim Leeuwenkamp 'Klem vast aan de Rots u, 't gevaar dreigt altoos' / 'Klem vast aan de Rots u, wat stormweder woedt' (Gezang 639 JdH) 00:03:21 Request
19765 Wim Leeuwenkamp 'Kom tot uw Heiland, toef langer niet, kom nu tot Hem, Die redding u biedt' / 'Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon' (Gezang 210 JdH) 00:03:30 Request
19766 Wim Leeuwenkamp 'Kroon Hem met gouden kroon, het Lam op Zijne troon' (Gezang 722 JdH) 00:03:44 Request
19767 Wim Leeuwenkamp 'Lichtstad met uw paar'len poorten, wond're stad zo hoog gebouwd' / 'Daar zal ik mijn HEER' ontmoeten' (Glorieklokken 52) 00:03:01 Request
19768 Wim Leeuwenkamp 'Lof zij den HEER', den almachtige Koning der ere!' (Gezang 153 JdH) 00:03:57 Request
19769 Wim Leeuwenkamp 'Looft den HEER', want Hij is goed, looft Hem met een blij gemoed' (Psalm 136) 00:02:44 Request
19770 Wim Leeuwenkamp 'Looft, looft den HEER' gestadig; Die Oppermajesteit is gunstrijk, zeer genadig en goed in eeuwigheid' (Psalm 107) 00:03:29 Request
19771 Wim Leeuwenkamp 'Maak ons tot een licht voor de volken, een stralend licht voor de mensen om ons heen' (Hemelhoog 687) 00:01:48 Request
19772 Wim Leeuwenkamp 'Maar 't vrome volk, in U verheugd, zal huppelen van zielevreugd' (Psalm 68) 00:04:49 Request
19773 Wim Leeuwenkamp 'Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig' (Gezang 92 JdH) 00:01:48 Request
19774 Wim Leeuwenkamp 'Mijn Jezus, ik houd van U, ik noem U mijn Vriend' (Gezang 985 JdH) 00:03:55 Request
19775 Wim Leeuwenkamp 'Neig, o HEER', Uw gunstig' oren, om mij in mijn angst te horen' (Psalm 86) 00:03:11 Request