VERZOEK

Wilt u een lied aanvragen voor een naaste of voor uzelf? Dat kan op ieder moment van de dag.
Selecteer hieronder uw lied, en u hoort deze zo spoedig mogelijk voorbij komen.

Uw verzoek niet in onze database? Stuur een e-mail naar: verzoek@christelijkeomroep.nl
# Artiest Titel Duur Vraag aan
19776 Wim Leeuwenkamp 'O eeuw'ge Vader, sterk in macht, Wiens arm betoomt, der baren kracht' (Hemelhoog 253) 00:03:30 Request
19777 Wim Leeuwenkamp 'O Jezus, Zoon van God, U geeft mij aan, dat ik, zoals ik ben, tot Hem mag gaan' 00:03:36 Request
19778 Wim Leeuwenkamp 'O liefde Gods, oneindig groot, ver boven ons verstand' / 'O, welk een vreugde, vreugde, vreugde' (Gezang 571 JdH) 00:03:16 Request
19779 Wim Leeuwenkamp 'Prijs den HEER' met blijde galmen, Gij, mijn ziel, hebt rijke stof' (Psalm 146) 00:03:28 Request
19780 Wim Leeuwenkamp 'Prijst den naam van uwen God, 's HEEREN knechten hier vergaârd' (Psalm 135) 00:03:37 Request
19781 Wim Leeuwenkamp 'Ruwe stormen mogen woeden, alles om mij heen zij nacht' (Gezang 445 LvdK) 00:04:37 Request
19782 Wim Leeuwenkamp 'Van U wil ik zingen, Wien d'eng'len omringen' (Gezang 356 Ev. Liedbundel) 00:02:24 Request
19783 Wim Leeuwenkamp 'Vaste Rots van mijn behoud, als de zonde mij benauwt' (Gezang 283 JdH) 00:04:33 Request
19784 Wim Leeuwenkamp 'Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart' (Gezang 523 JdH) 00:04:53 Request
19785 Wim Leeuwenkamp 'Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid' (Hemelhoog 624) 00:03:45 Request
19786 Wim Leeuwenkamp 'Waarheen, pelgrims, waarheen gaat gij, 't oog omhoog en hand in hand?' (Gezang 232 JdH) 00:03:22 Request
19787 Wim Leeuwenkamp 'Wat is de boodschap van Jezus toch goed, Hij ziet mij staan en kent mijn naam' / 'Dank U, HEER', dat ik geloven mag' (Gezang 979 JdH) 00:02:52 Request
19788 Wim Leeuwenkamp 'Wat zal de wereld mooi zijn op die dag als Jezus weer zal komen op de wolken' (Gezang 981 JdH) 00:02:15 Request
19789 Wim Leeuwenkamp 'Welk een Vriend is onze Jezus, Die in onze plaats wil staan' (Hemelhoog 365) 00:03:36 Request
19790 Wim Leeuwenkamp 'Werk, want de nacht zal komen, werk van de morgen aan' (Gezang 135 JdH) 00:03:22 Request
19791 Wim Leeuwenkamp 'Zacht, als de stem van een engel' / 'Fluist'ring der hoop, o, hoe min ik Uw stem!' (Glorieklokken 361) 00:03:28 Request
19792 Wim Leeuwenkamp 'Zegen ons, Algoede, neem ons in Uw hoede en verhef U aangezicht over ons en geef ons licht' (Gezang 527 JdH) 00:02:38 Request
19793 Wim Leeuwenkamp 'Zend, HEER', Uw licht en waarheid neder en breng mij, door dien glans geleid' (Psalm 43) 00:03:17 Request
19794 Wim Leeuwenkamp 'Zie ons wachten aan de stromen, aan de oever der rivier' / 'Hoe de storm ook moge woeden, op reis naar d'eeuwigheid' (Gezang 73 JdH) 00:04:42 Request
19795 Wim Leeuwenkamp 'Ziet, in blinde razernij, tuimelende vloeden, hulp noch haven is nabij' (Lied 248 Wie zingt mee) 00:03:37 Request
19796 Wim Leeuwenkamp 'Zijn grondslag, Zijn onwrikb're vastigheden, heeft God gelegd op bergen, Hem gewijd' (Psalm 87) 00:03:36 Request
19797 Wim Magré ' 't Scheepke onder Jezus' hoede, met de kruisvlag hoog in top' / 'Al staat de zee ook hol en hoog en zweept de storm ons voort' (Gezang 213 JdH) 00:02:32 Request
19798 Wim Magré 'God enkel Licht, voor Wiens gezicht niets zuiver wordt bevonden' (Gezang 153 NH bundel) 00:04:47 Request
19799 Wim Magré 'Hij kwam bij ons, heel gewoon, de Zoon van God, als mensenzoon' / 'Zie onze God, de Koningknecht' (Gezang 999 JdH) 00:04:45 Request
19800 Wim Magré 'Ik wil zingen van mijn Heiland, van Zijn liefde, zo wondergroot' / 'Zing, o zing van mijn Verlosser, met Zijn bloed kocht Hij ook mij' (Gezang 657 JdH) 00:04:21 Request