VERZOEK

Wilt u een lied aanvragen voor een naaste of voor uzelf? Dat kan op ieder moment van de dag.
Selecteer hieronder uw lied, en u hoort deze zo spoedig mogelijk voorbij komen.

Uw verzoek niet in onze database? Stuur een e-mail naar: verzoek@christelijkeomroep.nl
# Artiest Titel Duur Vraag aan
19801 Wim Magré 'Kom tot uw Heiland, toef langer niet, kom nu tot Hem, Die redding u biedt' / 'Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon' (Gezang 210 JdH) 00:02:40 Request
19802 Wim Magré 'O God, Die droeg ons voorgeslacht in nacht en stormgebruis' (Gezang 333 JdH) 00:02:40 Request
19803 Wim Magré 'O, kostbaar kruis, o wonder Gods, waaraan de Prins der glorie stierf' (Gezang 192 LvdK) 00:02:48 Request
19804 Wim Magré 'Stilte over alle landen in deze nacht' (Gezang 154 JdH) 00:02:44 Request
19805 Wim Magré 'Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE, dien groten God, die wond'ren deed' (Psalm 98) 00:04:29 Request
19806 Wim Magré en Martin Mans Cantabilé 'HEER', wees mijn Gids op heel mijn levenspad, wees Gij mijn Gids' (Gezang 569 JdH) 00:05:32 Request
19807 Wim Pols 'Als donk're wolken langs mijn hemel jagen' / 'Dwars door de storm bent U dicht bij mij' 00:03:39 Request
19808 Wim Pols 'Als ik 's morgens loop te struinen door de duinen en ik hoor het ruisen van de zee' / 'Dan kan ik alleen maar danken voor Uw liefde en Uw trouw' 00:03:13 Request
19809 Wim Pols 'Als jij je altijd zorgen maakt, lijk je op een schommelstoel': Je beweegt, maar komt niet vooruit' 00:02:39 Request
19810 Wim Pols 'An geloofde in de liefde' / 'God heeft mij diep laten buigen, maar Hij heeft mij nooit laten barsten' 00:03:19 Request
19811 Wim Pols 'Bid maar, als je leven in de knoop zit, bid maar' / 'Bid hier, bid daar, in je kamer, in de kerk, op je fiets en op je werk' 00:03:47 Request
19812 Wim Pols 'Eerst zien en dan geloven' / 'Zoals een blinde gelooft in de zon, zo geloof ik in de HEER' ' 00:05:04 Request
19813 Wim Pols 'Ga maar, je strijd is gestreden; Ga maar, 't is achter de rug' / 'Ga maar, ga maar, ga maar, ga maar gauw' 00:05:05 Request
19814 Wim Pols 'God zegent jou, God zegent jou, God zegent jou waarheen je weg ook gaat' 00:03:45 Request
19815 Wim Pols 'HEER', ik kom tot U, hoor naar mijn gebed, vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart' (Opwekking 125) 00:02:24 Request
19816 Wim Pols 'Het was in Afrika bij een grote olifant' / 'Raak mij aan, raak mij aan' 00:05:05 Request
19817 Wim Pols 'Het was in een dorpje op het Vlaamse platteland' / 'Ik ben gewoon, gewoon Simoon' 00:03:29 Request
19818 Wim Pols 'Ik had mijn leven al uitgestippeld, wist precies de weg, die ik moest gaan' / 'Is het nu toeval of valt het me toe' 00:03:35 Request
19819 Wim Pols 'Ik loop op de begraafplaats, iedere steen heeft een verhaal' / 'Bij God bekend, Hij kent jouw naam' 00:02:41 Request
19820 Wim Pols 'In Rio de Janeiro staat een beeld, 40 meter hoog en 30 meter breed; / 'Armen, die beschutten; Armen, die je stutten; Ze maken je van zonde vrij' 00:03:42 Request
19821 Wim Pols 'Verhitte rode hoofden hangen uit een autoraam' / 'Is er nog vrede, is er nog toekomst, is er nog rede of alleen razernij' 00:02:48 Request
19822 Wim Pols 'Ze gaan niet meer mee met jou naar de kerk toe' / 'Maar blijf van ze houden, blijf om ze geven, al gaat hun leven een and're kant op' 00:02:42 Request
19823 Wim Pols 'Ze hielden van elkaar, maar kregen ruzie' / 'Wie durft het aan om de eerste stap te zetten' 00:04:24 Request
19824 Wim Pols Daar ruist langs de wolken 00:04:42 Request
19825 Wim Pols Er komen stromen van zegen 00:02:27 Request