VERZOEK

Wilt u een lied aanvragen voor een naaste of voor uzelf? Dat kan op ieder moment van de dag.
Selecteer hieronder uw lied, en u hoort deze zo spoedig mogelijk voorbij komen.

Uw verzoek niet in onze database? Stuur een e-mail naar: verzoek@christelijkeomroep.nl
# Artiest Titel Duur Vraag aan
13176 Mannenkoor Nederland Psalm 33 00:10:17 Request
13177 Mannenkoor Nederland Psalm 87 00:04:02 Request
13178 Mannenkoor Nederland Tel uw zegeningen 00:03:32 Request
13179 Mannenkoor Nederland Zie ons wachten aan de stromen 00:03:07 Request
13180 Mannenkoor Nederland o.l.v. Gerwin van der Plaats 'Gelukkig is het land, dat God, de HEER', beschermt' (Gezang 304 NH bundel) 00:03:51 Request
13181 Mannenkoor Nederland o.l.v. Gerwin van der Plaats 'Gij hebt Uw land, o HEER', die gunst betoond, dat Jakobs zaad opnieuw in vrijheid woont' (Psalm 85) 00:07:55 Request
13182 Mannenkoor Nederland o.l.v. Gerwin van der Plaats 'Heb je van de zilveren vloot wel gehoord, de zilverenvloot van Spanje?' 00:03:46 Request
13183 Mannenkoor Nederland o.l.v. Gerwin van der Plaats 'HEER', onze God, hoe heerlijk is Uw naam, die U ons noemt door sterren, zon en maan' (Opwekking 70) 00:05:29 Request
13184 Mannenkoor Nederland o.l.v. Gerwin van der Plaats 'Laat ieder 's HEEREN goedheid loven, want goed is d'Oppermajesteit' (Psalm 118) 00:04:27 Request
13185 Mannenkoor Nederland o.l.v. Gerwin van der Plaats 'Looft, looft verheugd, den HEER' der heren, aanbidt Zijn naam en wilt Hem eren' (Psalm 105) 00:04:42 Request
13186 Mannenkoor Nederland o.l.v. Gerwin van der Plaats 'Nader, nog nader, HEER', dicht aan Uw zij, dierbare Heiland, Verlosser, trek mij' 00:05:47 Request
13187 Mannenkoor Nederland o.l.v. Gerwin van der Plaats 'O God, Die droeg ons voorgeslacht in nacht en stormgebruis' (Gezang 333 JdH) 00:02:43 Request
13188 Mannenkoor Nederland o.l.v. Gerwin van der Plaats 'Waar de blanke top der duinen, schittert in de zonnegloed' / ' 'k Heb u lief, mijn Nederland' 00:03:45 Request
13189 Mannenzanggroep 'Sion' uit Katwijk aan zee o.l.v. Aldert-Jan van Duijn 'Christus, Hemelkoning, opgestane HEER' ' / 'Jezus is verrezen, jubelt Hem ter eer' 00:04:17 Request
13190 Mannenzanggroep 'Sion' uit Katwijk aan zee o.l.v. Aldert-Jan van Duijn 'Zend uw heil'ge Geest van boven op ons neder in dit uur' / 'Kracht van boven daalt nu neder' (Lied 510 LdH) 00:04:09 Request
13191 Mannenzanggroep 'Sion' uit Katwijk aan zee o.l.v. Cees Meijvogel ' 't Is middernacht en in den hof buigt, tot de dood bedroefd, in 't stof, de Levensvorst' (Op Toonhoogte 97) 00:05:26 Request
13192 Mannenzanggroep 'Sion' uit Katwijk aan zee o.l.v. Cees Meijvogel 'Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans' Jeruzalem' (Gezang 25 JdH) 00:03:22 Request
13193 Mannenzanggroep 'Sion' uit Katwijk aan zee o.l.v. Cees Meijvogel 'De hemel juicht tot eer van de verrezen HEER' ' (Opwekking 359) 00:03:19 Request
13194 Mannenzanggroep 'Sion' uit Katwijk aan zee o.l.v. Cees Meijvogel 'Door een blik op het kruis is er leven en heil' / 'Zie, zie, zie en leef!' (Gezang 72 JdH) 00:03:15 Request
13195 Mannenzanggroep 'Sion' uit Katwijk aan zee o.l.v. Cees Meijvogel 'Gaf Jezus ook voor mij Zijn bloed?' / 'O HEER', wat is Uw liefde groot, oneindig Uw genâ' (Gezang 443 Gemeentezang) 00:03:38 Request
13196 Mannenzanggroep 'Sion' uit Katwijk aan zee o.l.v. Cees Meijvogel 'Gij, die treurt, kom met uw smart; Daar is plaats bij 't kruis' (Gezang 128 JdH) 00:05:21 Request
13197 Mannenzanggroep 'Sion' uit Katwijk aan zee o.l.v. Cees Meijvogel 'Heil’ge Geest werk in ons midden, geef nieuw leven meer en meer' / 'Kom, Heil’ge Geest, o kom' (Gezang 442 JdH) 00:04:25 Request
13198 Mannenzanggroep 'Sion' uit Katwijk aan zee o.l.v. Cees Meijvogel 'Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart' (Opwekking 343) 00:03:59 Request
13199 Mannenzanggroep 'Sion' uit Katwijk aan zee o.l.v. Cees Meijvogel 'Mijn Jezus, ik houd van U, ik noem U mijn Vriend' (Gezang 985 JdH) 00:04:03 Request
13200 Mannenzanggroep 'Sion' uit Katwijk aan zee o.l.v. Cees Meijvogel 'Op die heuvel daarginds stond een ruw houten kruis' / ' 'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis' (Gezang 206 Gemeentezang) 00:05:07 Request