VERZOEK

Wilt u een lied aanvragen voor een naaste of voor uzelf? Dat kan op ieder moment van de dag.
Selecteer hieronder uw lied, en u hoort deze zo spoedig mogelijk voorbij komen.

Uw verzoek niet in onze database? Stuur een e-mail naar: verzoek@christelijkeomroep.nl
# Artiest Titel Duur Vraag aan
26 'Groot Veluws Koor' o.l.v. Leander van der Steen 'Ik weet, dat mijn Verlosser leeft' / 'Hij leeft, Hij leeft' (Gezang 113 JdH) 00:03:58 Request
27 'Groot Veluws Koor' o.l.v. Leander van der Steen 'Loof de HEER' met hart en stem; Dank uwe God, verheerlijk Hem' 00:04:26 Request
28 'Groot Veluws Koor' o.l.v. Leander van der Steen 'Looft de HEERE, alle gij volken, prijst Zijn naam met hart en stem' (Op Toonhoogte 50) 00:02:00 Request
29 'Groot Veluws Koor' o.l.v. Leander van der Steen 'Looft God, looft Hem overal, looft de Koning van 't heelal' (Psalm 150) 00:02:55 Request
30 'Groot Veluws Koor' o.l.v. Leander van der Steen 'Looft hoge heem'len uwe God; Prijst diepten, Zijn beleid' (Uit aller mond 59) 00:03:35 Request
31 'Groot Veluws Koor' o.l.v. Leander van der Steen 'O HEERE God, wat zijt Gij groot, want zie ik om mij heen, aanschouw ik met verwondering, als Gij is er niet één' 00:02:45 Request
32 'Groot Veluws Koor' o.l.v. Leander van der Steen 'O hoofd vol bloed en wonden, met smaad gedekt en hoon' (Gezang 183 LvdK) 00:04:37 Request
33 'Groot Veluws Koor' o.l.v. Leander van der Steen 'U loven wij, o God! Uw Naam zij lof en eer; Wat groot is Uw almacht en wonderbaar zijn Uwe werken' 00:05:25 Request
34 'Groot Veluws Koor' o.l.v. Leander van der Steen 'U zij de glorie, opgestane HEER' ' (Gezang 925 JdH) - 'Kroon Hem met gouden kroon, het Lam op Zijne troon' (Gezang 722 JdH) 00:03:47 Requested
35 'Groot Veluws Koor' o.l.v. Leander van der Steen 'Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid' (Gezang 287 JdH) 00:04:33 Request
36 'Ichthus' Mannen Ensemble uit Sliedrecht o.l.v. Martin Zonnenberg 'God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een Hulp in benauwdheden' (Lied 14 E&R-bundel) (Psalm 46) 00:02:45 Request
37 'Ichthus' Mannen Ensemble uit Sliedrecht o.l.v. Martin Zonnenberg 'Rots der eeuwen, bidt voor mij, laat mij schuilen aan Uw zij'; Uit: Cantata 'Olivet to Calvary' 00:03:12 Request
38 'Ichthus' Mannen Ensemble uit Sliedrecht o.l.v. Martin Zonnenberg 'When Israël was in Egypt land, let my people go' / 'Go down Moses, way down in Egypt land' 00:01:58 Request
39 'Mattaniah' Chr. Male Choir o.l.v. Herman den Hollander 'Al rolt de zee, al loeit de wind in t holle van de nacht' (Gezang 212 JdH) 00:03:02 Request
40 'Mattaniah' Chr. Male Choir o.l.v. Herman den Hollander 'Amazing Grace, how sweet the sound, that saved a wretch like me' 00:03:47 Request
41 'Mattaniah' Chr. Male Choir o.l.v. Herman den Hollander 'As the hart, about to falter, in its trembling agony' (Psalm 42) 00:05:45 Request
42 'Mattaniah' Chr. Male Choir o.l.v. Herman den Hollander 'At the birthy of Christ, our King; Angels made the heavens ring' 00:03:58 Request
43 'Mattaniah' Chr. Male Choir o.l.v. Herman den Hollander 'Glory to God in the highest, peace on earth and to mankind goodwill forever' 00:04:49 Request
44 'Mattaniah' Chr. Male Choir o.l.v. Herman den Hollander 'Grace and truth shall mark the way; Where the Lord His own will lead' (Psalter 65) 00:03:05 Request
45 'Mattaniah' Chr. Male Choir o.l.v. Herman den Hollander 'Great Shepherd, Who leadest Thy people in love' (Psalter 221) 00:03:17 Request
46 'Mattaniah' Chr. Male Choir o.l.v. Herman den Hollander 'Jesus Christ, the Saviour, was born in Bethlehem' 00:03:54 Request
47 'Mattaniah' Chr. Male Choir o.l.v. Herman den Hollander 'Make haste, O my God, to deliver, I pray, o Lord, to my rescue make haste' (Psalter 188) 00:04:05 Request
48 'Mattaniah' Chr. Male Choir o.l.v. Herman den Hollander 'O come, o come Emmanuel and ransom captive Israel' / 'Rejoice! Rejoice! Emmanuel' 00:05:06 Request
49 'Mattaniah' Chr. Male Choir o.l.v. Herman den Hollander 'O Lord, to us Thy mercy show and Thy salvation now bestow' (Psalter 232) 00:02:39 Request
50 'Mattaniah' Chr. Male Choir o.l.v. Herman den Hollander 'Once in royal David's City, stood a lowly cattle shed' 00:04:31 Request