VERZOEK

Wilt u een lied aanvragen voor een naaste of voor uzelf? Dat kan op ieder moment van de dag.
Selecteer hieronder uw lied, en u hoort deze zo spoedig mogelijk voorbij komen.

Uw verzoek niet in onze database? Stuur een e-mail naar: verzoek@christelijkeomroep.nl
# Artiest Titel Duur Vraag aan
26 Adonai Christelijk Regiokoor, Peter Burger Zegen mij op de weg die ik moet gaan 00:03:57 Request
27 Adrie van den Berk 'Amazing Grace, how sweet the sound, that saved a wretch like me!' (Opwekking 428) 00:03:11 Request
28 Aïs Lawa-Lata 'Als een hert, dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U' (Opwekking 281) 00:02:06 Request
29 Alex den Boer 'Aanschouw de Schepper van 't heelal, genageld aan het hout' / 'Ja, ik geloof, ja, ik geloof, dat Jezus voor mij stierf' (Gezang 994 JdH) 00:04:20 Request
30 Alex den Boer 'Blijf bij mij, HEER', als 't zonlicht niet meer straalt' (Gezang 586 JdH) 00:03:43 Request
31 Alex den Boer 'Er komen stromen van zegen, dat heeft Gods woord ons beloofd' / 'Stromen van zegen komen als plasregens neer' (Gezang 57 JdH) 00:02:23 Request
32 Alex den Boer 'HEER', ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer' (Gezang 132 JdH) 00:04:23 Request
33 Alex den Boer 'HEER', ik kom tot U, hoor naar mijn gebed, vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart' (Gezang 94 JdH) 00:02:38 Request
34 Alex den Boer 'Lof zij den HEER', den almachtige Koning der ere!' (Gezang 153 JdH) 00:04:00 Request
35 Alex den Boer 'Mijn Herder is de HEERE God, in Hem is al mijn lust' (Gezang 884 JdH) 00:03:13 Requested
36 Alex den Boer 'Ontwaakt! O volkeren, ontwaakt! Hij, Hij, Die u roept, genaakt' 00:03:35 Request
37 Alex den Boer 'Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan' (Gezang 98 JdH) 00:02:58 Request
38 Alex den Boer 'Zie ons wachten aan de stromen, aan de oever der rivier' / 'Hoe de storm ook moge woeden, op reis naar d'eeuwigheid' (Gezang 73 JdH) 00:02:21 Requested
39 Alinda Blotenburg 'Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe' (Opwekking 136) 00:02:21 Request
40 Alinda Blotenburg 'HEER', ik kom tot U, hoor naar mijn gebed, vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart' (Opwekking 125) 00:02:51 Request
41 Alinda Blotenburg 'HEER', U doorgrondt en kent mij, mijn zitten en mijn staan' / 'HEER', U bent altijd bij mij' (Opwekking 518) 00:04:24 Request
42 Alinda Blotenburg 'Heerlijk is Uw naam, heerlijk is Uw naam, hoog verheven en vol van kracht' (Opwekking 379) 00:03:09 Request
43 Alinda Blotenburg 'Ik zag het nieuw Jeruzalem, dat uit de hemel kwam; De stad waarin weerklinkt de stem van God en van het Lam' 00:02:47 Request
44 Alinda Blotenburg 'Is koning Jezus geboren in je hart? Kom en getuig van de liefde, die Hij gaf' 00:02:03 Request
45 Alinda Blotenburg 'U zond Uw Zoon, onschuldig, rein, Hij kon niet langer bij U zijn' / 'O, Lam van God, Gods eigen Zoon' (Opwekking 414) 00:03:03 Request
46 Alinda Blotenburg 'Wat zal de wereld mooi zijn op die dag als Jezus weer zal komen op de wolken' (Gezang 981 JdH) 00:02:08 Request
47 Alinda Blotenburg met Gelders Mannen Ensemble o.l.v. Bert Noteboom 'He's the Lilly of the valley, oh my Lord' 00:03:27 Request
48 Alinda Blotenburg met Gelders Mannen Ensemble o.l.v. Bert Noteboom 'Leid mij, HEER', o machtig Heiland door dit leven aan uw hand' (Opwekking 27) 00:04:04 Request
49 Alinda Blotenburg met Gelders Mannen Ensemble o.l.v. Bert Noteboom 'O, hoe heerlijk, hoe begeerlijk is de dienst van Jezus niet!' (Gezang 91 NH bundel) 00:03:13 Requested
50 Alinda Blotenburg met Gelders Mannen Ensemble o.l.v. Bert Noteboom 'Zouden wij ook eenmaal komen, waar de levensstroom ontspringt?' / 'Laat ons streven eens te komen' (Gezang 82 JdH) 00:04:09 Request