VERZOEK

Wilt u een lied aanvragen voor een naaste of voor uzelf? Dat kan op ieder moment van de dag.
Selecteer hieronder uw lied, en u hoort deze zo spoedig mogelijk voorbij komen.

Uw verzoek niet in onze database? Stuur een e-mail naar: verzoek@christelijkeomroep.nl
# Artiest Titel Duur Vraag aan
26 'Groot Veluws Koor' o.l.v. Leander van der Steen 'Herr, Deine Güte reicht so weit, so weit, so weit des Himmel ist' 00:03:50 Request
27 'Groot Veluws Koor' o.l.v. Leander van der Steen 'Hij is niet dood: Hij leeft! Die hemelse verkwikking na nachten van verschrikking, Hij heel het mensdom geeft' 00:03:12 Request
28 'Groot Veluws Koor' o.l.v. Leander van der Steen 'Ik weet, dat mijn Verlosser leeft' / 'Hij leeft, Hij leeft' (Gezang 113 JdH) 00:03:58 Request
29 'Groot Veluws Koor' o.l.v. Leander van der Steen 'Loof de HEER' met hart en stem; Dank uwe God, verheerlijk Hem' 00:04:26 Request
30 'Groot Veluws Koor' o.l.v. Leander van der Steen 'Looft de HEERE, alle gij volken, prijst Zijn naam met hart en stem' (Op Toonhoogte 50) 00:02:00 Request
31 'Groot Veluws Koor' o.l.v. Leander van der Steen 'Looft God, looft Hem overal, looft de Koning van 't heelal' (Psalm 150) 00:02:55 Request
32 'Groot Veluws Koor' o.l.v. Leander van der Steen 'Looft hoge heem'len uwe God; Prijst diepten, Zijn beleid' (Uit aller mond 59) 00:03:35 Request
33 'Groot Veluws Koor' o.l.v. Leander van der Steen 'O hoofd vol bloed en wonden, met smaad gedekt en hoon' (Gezang 183 LvdK) 00:04:37 Request
34 'Groot Veluws Koor' o.l.v. Leander van der Steen 'U loven wij, o God! Uw Naam zij lof en eer; Wat groot is Uw almacht en wonderbaar zijn Uwe werken' 00:05:25 Request
35 'Groot Veluws Koor' o.l.v. Leander van der Steen 'U zij de glorie, opgestane HEER' ' (Gezang 925 JdH) - 'Kroon Hem met gouden kroon, het Lam op Zijne troon' (Gezang 722 JdH) 00:03:47 Request
36 'Groot Veluws Koor' o.l.v. Leander van der Steen 'Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid' (Gezang 287 JdH) 00:04:33 Request
37 'Ichthus' Mannen Ensemble uit Sliedrecht o.l.v. Martin Zonnenberg 'God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een Hulp in benauwdheden' (Lied 14 E&R-bundel) (Psalm 46) 00:02:45 Request
38 'Ichthus' Mannen Ensemble uit Sliedrecht o.l.v. Martin Zonnenberg 'Rots der eeuwen, bidt voor mij, laat mij schuilen aan Uw zij'; Uit: Cantata 'Olivet to Calvary' 00:03:12 Request
39 'Ichthus' Mannen Ensemble uit Sliedrecht o.l.v. Martin Zonnenberg 'When Israël was in Egypt land, let my people go' / 'Go down Moses, way down in Egypt land' 00:01:58 Request
40 'Mattaniah' Chr. Male Choir o.l.v. Herman den Hollander 'Al rolt de zee, al loeit de wind in t holle van de nacht' (Gezang 212 JdH) 00:03:02 Request
41 'Mattaniah' Chr. Male Choir o.l.v. Herman den Hollander 'Amazing Grace, how sweet the sound, that saved a wretch like me' 00:03:47 Request
42 'Mattaniah' Chr. Male Choir o.l.v. Herman den Hollander 'As the hart, about to falter, in its trembling agony' (Psalm 42) 00:05:45 Request
43 'Mattaniah' Chr. Male Choir o.l.v. Herman den Hollander 'At the birthy of Christ, our King; Angels made the heavens ring' 00:03:58 Request
44 'Mattaniah' Chr. Male Choir o.l.v. Herman den Hollander 'Glory to God in the highest, peace on earth and to mankind goodwill forever' 00:04:49 Request
45 'Mattaniah' Chr. Male Choir o.l.v. Herman den Hollander 'Grace and truth shall mark the way; Where the Lord His own will lead' (Psalter 65) 00:03:05 Request
46 'Mattaniah' Chr. Male Choir o.l.v. Herman den Hollander 'Great Shepherd, Who leadest Thy people in love' (Psalter 221) 00:03:17 Request
47 'Mattaniah' Chr. Male Choir o.l.v. Herman den Hollander 'Jesus Christ, the Saviour, was born in Bethlehem' 00:03:54 Request
48 'Mattaniah' Chr. Male Choir o.l.v. Herman den Hollander 'Make haste, O my God, to deliver, I pray, o Lord, to my rescue make haste' (Psalter 188) 00:04:05 Request
49 'Mattaniah' Chr. Male Choir o.l.v. Herman den Hollander 'O come, o come Emmanuel and ransom captive Israel' / 'Rejoice! Rejoice! Emmanuel' 00:05:06 Request
50 'Mattaniah' Chr. Male Choir o.l.v. Herman den Hollander 'O Lord, to us Thy mercy show and Thy salvation now bestow' (Psalter 232) 00:02:39 Request