VERZOEK

Wilt u een lied aanvragen voor een naaste of voor uzelf? Dat kan op ieder moment van de dag.
Selecteer hieronder uw lied, en u hoort deze zo spoedig mogelijk voorbij komen.

Uw verzoek niet in onze database? Stuur een e-mail naar: verzoek@christelijkeomroep.nl
# Artiest Titel Duur Vraag aan
26 'Groot Veluws Koor' o.l.v. Leander van der Steen 'HEERE, U zij de eer en de glorie gegeven en dank en liefde voor altijd' 00:02:59 Request
27 'Groot Veluws Koor' o.l.v. Leander van der Steen 'Herr, Deine Güte reicht so weit, so weit, so weit des Himmel ist' 00:03:50 Request
28 'Groot Veluws Koor' o.l.v. Leander van der Steen 'Loof de HEER' met hart en stem; Dank uwe God, verheerlijk Hem' 00:04:26 Request
29 'Groot Veluws Koor' o.l.v. Leander van der Steen 'Looft de HEERE, alle gij volken, prijst Zijn naam met hart en stem' (Op Toonhoogte 50) 00:02:00 Request
30 'Groot Veluws Koor' o.l.v. Leander van der Steen 'Looft God, looft Hem overal, looft de Koning van 't heelal' (Psalm 150) 00:02:55 Request
31 'Groot Veluws Koor' o.l.v. Leander van der Steen 'Looft hoge heem'len uwe God; Prijst diepten, Zijn beleid' (Uit aller mond 59) 00:03:35 Request
32 'Groot Veluws Koor' o.l.v. Leander van der Steen 'U loven wij, o God! Uw Naam zij lof en eer; Wat groot is Uw almacht en wonderbaar zijn Uwe werken' 00:05:25 Request
33 'Groot Veluws Koor' o.l.v. Leander van der Steen 'U zij de glorie, opgestane HEER' ' (Gezang 925 JdH) - 'Kroon Hem met gouden kroon, het Lam op Zijne troon' (Gezang 722 JdH) 00:03:47 Request
34 'Groot Veluws Koor' o.l.v. Leander van der Steen 'Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid' (Gezang 287 JdH) 00:04:33 Request
35 'Ichthus' Mannen Ensemble uit Sliedrecht o.l.v. Martin Zonnenberg 'God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een Hulp in benauwdheden' (Lied 14 E&R-bundel) (Psalm 46) 00:02:45 Requested
36 'Ichthus' Mannen Ensemble uit Sliedrecht o.l.v. Martin Zonnenberg 'Rots der eeuwen, bidt voor mij, laat mij schuilen aan Uw zij'; Uit: Cantata 'Olivet to Calvary' 00:03:12 Requested
37 'Ichthus' Mannen Ensemble uit Sliedrecht o.l.v. Martin Zonnenberg 'When Israël was in Egypt land, let my people go' / 'Go down Moses, way down in Egypt land' 00:01:58 Requested
38 't Hierder Zangkoor Abba Vader 00:03:38 Request
39 't Hierder Zangkoor Geprezen zij des Heilands Naam 00:03:52 Request
40 't Hierder Zangkoor Ik heb een Heiland 00:04:19 Request
41 't Hierder Zangkoor Klem vast aan de Rots u 00:03:16 Request
42 't Hierder Zangkoor Samen in de Naam van Jezus 00:02:59 Request
43 'Vocal group' o.l.v. Jaap Joh. Kramer 'In de stad van koning David met een stal als onderdak' 00:01:58 Request
44 01 'Een luister straalt van 't Bijbelblad, volheerlijk als de zon' 'Heilig Woord van God' (Gezang 51 JdH) 00:06:10 Request
45 01 'Were you there, when they crucified my Lord ' (Lied 199 E&R 00:07:15 Request
46 01 'Zie de zon, zo hoog daar aan de hemel' 'Zing tot eer van God, uw Schepper' 00:03:34 Request
47 02 'Als Jezus morgen komen zou, vond Hij ons dan bereid ' 00:05:11 Request
48 02 'Elk uur, elk ogenblik, steun ik op U' 'Mijn hart heeft U van node' 00:03:49 Request
49 02 'Er is een stad met gouden straten, vol van Jezus' heerlijkheid' 'Alleen door U, alleen door Uw dood, Uw liefde zo groot' (Opwekking 498) 00:03:57 Request
50 02 'HEER', ai, maak mij Uwe wegen door Uw woord en Geest bekend' (Psalm 25) 'Ik roem in God, ik prijs 't onfeilbaar woord' (Psalm 56) 00:03:57 Request