VERZOEK

Wilt u een lied aanvragen voor een naaste of voor uzelf? Dat kan op ieder moment van de dag.
Selecteer hieronder uw lied, en u hoort deze zo spoedig mogelijk voorbij komen.

Uw verzoek niet in onze database? Stuur een e-mail naar: verzoek@christelijkeomroep.nl
# Artiest Titel Duur Vraag aan
13726 Peter Sneep 'Nu blijf ik bij U voor altijd; God, Die mij troost, Die bij mij zijt' (Psalm 73) 00:06:26 Requested
13727 Peter Sneep 'O God, Die ons verstoten had, Die niet meer hoorde, als men bad' (Psalm 60) 00:05:26 Requested
13728 Peter Sneep 'O HEER', de vijand stelt zijn overmacht in 't veld en staat mij naar het leven' (Psalm 3) 00:05:14 Requested
13729 Peter Sneep 'O HEER', er is geen trots in mij; Ik houd mijn hart van hoogmoed vrij' (Psalm 131) 00:03:08 Requested
13730 Peter Sneep 'Twist, HEERE, met mijn twisters, strijd tot Gij Uw dienaar hebt bevrijd' (Psalm 35) 00:04:43 Requested
13731 Peter Sneep 'Wanneer de HEER' het huis niet bouwt, is alle metselwerk ten spijt' (Psalm 127) 00:04:18 Requested
13732 Peter Sneep 'Zie toch hoe goed, hoe lief'lijk is 't, dat zonen van 't zelfde huis, als broeders samenwonen' (Psalm 133) 00:04:35 Requested
13733 Peter Sneep 'Zie toch hoe goed, hoe lief'lijk is 't, dat zonen van 't zelfde huis, als broeders samenwonen' (Psalm 133) 00:04:35 Requested
13734 Peter Sneep 'Zwijg niet, o God, verhef Uw woord; Laat niet de vijand ongestoord Uw erfdeel en Uw naam vervloeken' (Psalm 83) 00:05:12 Requested
13735 Peter van Essen 'Ik verblijd mij zeer in de HEER' en mijn ziel juicht in mijn God' (Opwekking 157) 00:02:53 Request
13736 Peter Wildeman ' 't Is middernacht en in den hof buigt, tot de dood bedroefd, in 't stof, de Levensvorst' (Gezang 122 Glorieklokken) 00:04:04 Request
13737 Peter Wildeman 'Blijf bij mij, HEER', als 't zonlicht niet meer straalt' (Gezang 586 JdH) 00:03:09 Request
13738 Peter Wildeman 'Daar ruist langs de wolken een lief'lijke naam, die hemel en aarde verenigt tesaâm' (Gezang 33 JdH) 00:03:52 Request
13739 Peter Wildeman 'Dit is de dag, de roem der dagen, die Isrels God geheiligd heeft' (Psalm 118) 00:03:43 Request
13740 Peter Wildeman 'Er komen stromen van zegen, dat heeft Gods woord ons beloofd' / 'Stromen van zegen komen als plasregens neer' (Gezang 57 JdH) 00:02:24 Request
13741 Peter Wildeman 'Ik wil zingen van mijn Heiland, van Zijn liefde, zo wondergroot' / 'Zing, o zing van mijn Verlosser, met Zijn bloed kocht Hij ook mij' (Gezang 657 JdH) 00:03:46 Request
13742 Peter Wildeman 'Is dat, is dat mijn Koning, dat aller vaad'ren wens?' (Gezang 43 NH bundel) 00:03:45 Request
13743 Peter Wildeman 'Jezus, leven van mijn leven, Jezus, dood van mijne dood' (Gezang 49 NH bundel) 00:04:35 Request
13744 Peter Wildeman 'Lichtstad met uw paar'len poorten, wond're stad zo hoog gebouwd' / 'Daar zal ik mijn HEER' ontmoeten' (Glorieklokken 52) 00:04:09 Request
13745 Peter Wildeman 'Lichtstad met uw paar'len poorten, wond're stad zo hoog gebouwd' / 'Daar zal ik mijn HEER' ontmoeten' (Glorieklokken 52) 00:03:05 Request
13746 Peter Wildeman 'Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij en redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij' ' (Psalm 22) 00:03:34 Request
13747 Peter Wildeman 'Mijn Verlosser hangt aan 't kruis, hangt ten spot van sonde smaders' (Gezang 45 NH bundel) 00:02:56 Request
13748 Peter Wildeman 'U zij de glorie, opgestane HEER', U zij de victorie, nu en immermeer' (Glorieklokken 50) 00:04:35 Request
13749 Peter Wildeman 'Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart' (Gezang 523 JdH) 00:02:59 Request
13750 Peter Wildeman 'Volle verzeek'ring, Jezus is mijn' / 'Dit is mijn vreugde, altoos te zijn in mijne Heiland, Jezus is mijn!' (Gezang 197 JdH) 00:02:27 Request