VERZOEK

Wilt u een lied aanvragen voor een naaste of voor uzelf? Dat kan op ieder moment van de dag.
Selecteer hieronder uw lied, en u hoort deze zo spoedig mogelijk voorbij komen.

Uw verzoek niet in onze database? Stuur een e-mail naar: verzoek@christelijkeomroep.nl
# Artiest Titel Duur Vraag aan
15076 Urker Mannenzangvereniging 'Onger-Oens' o.l.v. Jelle Kramer 'Gij, die van God zijt afgedwaald, ver van 't Vaderhuis' / 'Kom naar huis, zwerf'ling, kom naar huis' (Gezang 887 JdH) 00:03:29 Request
15077 Urker Mannenzangvereniging 'Onger-Oens' o.l.v. Jelle Kramer 'Lichtstad met uw poorten, stad zo hoog gebouwd' / 'Daar zal ik m'n HEER' ontmoeten, luist'ren naar Zijn liefdestem' (Glorieklokken 52) 00:03:33 Request
15078 Urker Mannenzangvereniging 'Onger-Oens' o.l.v. Jelle Kramer 'Majesteit!' Groot is Zijn majesteit; Lof zij Jezus en glorie, hulde en eer, Majesteit' (Gezang 968 JdH) 00:03:44 Request
15079 Urker Mannenzangvereniging 'Onger-Oens' o.l.v. Jelle Kramer 'Op die heuvel daarginds stond een ruw houten kruis' / ' 'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis' (Gezang 836 JdH) 00:04:46 Request
15080 Urker Mannenzangvereniging 'Onger-Oens' o.l.v. Jelle Kramer 'Zie ons wachten aan de stromen, aan de oever der rivier' / 'Hoe de storm ook moge woeden, op reis naar d'eeuwigheid' (Gezang 73 JdH) 00:03:24 Request
15081 Urker Mannenzangvereniging 'Onger-Oens' o.l.v. Jurie van den Berg ' 'k Ben een koninklijk kind door de Vader bemind' (Gezang 60 JdH) 00:05:29 Request
15082 Urker Mannenzangvereniging 'Onger-Oens' o.l.v. Jurie van den Berg ' 'k Ben reizend naar die stad waar Christus 't Licht zal zijn' / 'Geen smart meer daar omhoog' (Gezang 19 JdH) 00:05:11 Request
15083 Urker Mannenzangvereniging 'Onger-Oens' o.l.v. Jurie van den Berg 'Binnenkort komt de dag, dat ik Hem begroeten mag; Mijn problemen zijn voorbij, Jezus komt' / 'Wat een dag, wat een dag als ik Hem begroeten mag' 00:05:32 Request
15084 Urker Mannenzangvereniging 'Onger-Oens' o.l.v. Jurie van den Berg 'De Meester is wachtend op u, mijn vriend' / 'Kom, hoor de stem van uw Heiland' (Gezang 42 JdH) 00:05:58 Request
15085 Urker Mannenzangvereniging 'Onger-Oens' o.l.v. Jurie van den Berg 'Doorgrondt mijn hart en ken mijn weg, o HEER', beproef m' en zie wat niet is tot Uw eer' (Gezang 541 JdH) 00:03:19 Requested
15086 Urker Mannenzangvereniging 'Onger-Oens' o.l.v. Jurie van den Berg 'Genade, zo oneindig groot, dat ik, die 't niet verdien het leven vond; want ik was zo dood en blind, maar nu kan 'k zien' (Opwekking 428) 00:03:53 Request
15087 Urker Mannenzangvereniging 'Onger-Oens' o.l.v. Jurie van den Berg 'Gij, die kroonjuwelen zoekt, weet dat dikwijls in het slijk nog de beste paarlen zijn' / 'Kroonjuwelen, kostb're zielen' (Gezang 84 JdH) 00:03:55 Request
15088 Urker Mannenzangvereniging 'Onger-Oens' o.l.v. Jurie van den Berg 'HEER', Gij zijt mijn eeuwig erfdeel, meer dan 't leven zijt Gij mij' / 'Aan Uw zij, dicht nabij' (Gezang 125 JdH) 00:04:16 Request
15089 Urker Mannenzangvereniging 'Onger-Oens' o.l.v. Jurie van den Berg 'HEER', ik sta als een tollenaar voor U en buig mij neer' 00:03:57 Request
15090 Urker Mannenzangvereniging 'Onger-Oens' o.l.v. Jurie van den Berg 'Hoort, Jezus noodt u: Kom tot het feest, kom, o mijn vriend, nog is het tijd' / 'Elk die wil, mag komen, gaat in de Koningszaal' (Gezang 54 JdH) 00:03:21 Request
15091 Urker Mannenzangvereniging 'Onger-Oens' o.l.v. Jurie van den Berg 'Ieder uur, ied're stap brengt ons nader bij de grens van leven en dood' / 'Nog is het tijd, de HEER' heeft genâ' (Gezang 890 JdH) 00:05:44 Request
15092 Urker Mannenzangvereniging 'Onger-Oens' o.l.v. Jurie van den Berg 'Ik wil zingen van mijn Heiland, van Zijn liefde, zo wondergroot' / 'Zing, o zing van mijn Verlosser, met Zijn bloed kocht Hij ook mij' (Gezang 657 JdH) 00:04:39 Request
15093 Urker Mannenzangvereniging 'Onger-Oens' o.l.v. Jurie van den Berg 'Is hier een hart, door vrees benard, vermoeid door 's levens strijd?' / 'Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht' (Glorieklokken 519) 00:04:28 Request
15094 Urker Mannenzangvereniging 'Onger-Oens' o.l.v. Jurie van den Berg 'Maakt, o zondaars, plaats voor Jezus, Die aan 't kruishout stierf voor u' / 'Plaats voor Jezus! Vredekoning!' (Gezang 138 JdH) 00:04:04 Request
15095 Urker Mannenzangvereniging 'Onger-Oens' o.l.v. Jurie van den Berg 'Nader, nog nader, U meer nabij, houd mij, o Heiland, steeds dicht aan Uw zij' (Gezang 574 JdH) 00:04:05 Request
15096 Urker Mannenzangvereniging 'Onger-Oens' o.l.v. Jurie van den Berg 'O kind van God, wacht met geduld in ’t donk’re van den nacht' / 'Jezus, mijn Heiland, Hij bidt voor mij; Maakt mijn ziel vrij en blij' (Gezang 823 JdH) 00:04:37 Request
15097 Urker Mannenzangvereniging 'Onger-Oens' o.l.v. Jurie van den Berg 'O liefde Gods, oneindig groot, ver boven ons verstand' / 'O, welk een vreugde, vreugde, vreugde' (Gezang 571 JdH) 00:03:51 Request
15098 Urker Mannenzangvereniging 'Onger-Oens' o.l.v. Jurie van den Berg 'Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des HEEREN hand' (Gezang 880 JdH) 00:04:20 Request
15099 Urker Mannenzangvereniging 'Onger-Oens' o.l.v. Jurie van den Berg 'Ziet, in blinde razernij, tuimelende vloeden, hulp noch haven is nabij' (Lied 248 Wie zingt mee) 00:04:16 Request
15100 Urker Mannenzangvereniging 'Onger-Oens' o.l.v. Jurie van den Berg 'Zing van uw Schepper, van uw Koning, van uw HEER' ' / 'Glorie, glorie halleluja' (Gezang 36 Ev. Liedbundel) 00:03:45 Request