VERZOEK

Wilt u een lied aanvragen voor een naaste of voor uzelf? Dat kan op ieder moment van de dag.
Selecteer hieronder uw lied, en u hoort deze zo spoedig mogelijk voorbij komen.

Uw verzoek niet in onze database? Stuur een e-mail naar: verzoek@christelijkeomroep.nl
# Artiest Titel Duur Vraag aan
15426 Wim de Penning 'Gouden harpen ruisen, bij der eng'len zang' / 'Dood en graf verwon Hij!' (Gezang 720 JdH) 00:04:58 Request
15427 Wim de Penning 'Hallelujah, eeuwig dank en ere, lof, aanbidding, wijsheid, kracht' (Lied 136 E&R-bundel) 00:02:38 Request
15428 Wim de Penning 'Is dat, is dat mijn Koning, dat aller vaad'ren wens?' (Weerklank 147) 00:06:44 Request
15429 Wim de Penning 'Jezus leeft in eeuwigheid' / 'Straks als er een nieuwe dag begint en het licht het van het duister wint, mag ik bij Hem binnengaan' (Gezang 93 JdH) 00:05:14 Request
15430 Wim de Penning 'Leer mij, o HEER', Uw lijden recht betrachten, in deze zee verzinken mijn gedachten' (Uit aller mond 62) 00:04:38 Request
15431 Wim de Penning 'U zij de glorie, opgestane HEER', U zij de victorie, nu en immermeer' (Gezang 45-A JdH) 00:03:08 Request
15432 Wim de Penning 'Wie hangt er zo deerlijk, geteisterd, geschonden' (Gezang 190 LvdK) 00:04:30 Request
15433 Wim de Penning | Jan Jaap Nijhof Psalm 140 vers 7 en 13 00:03:02 Request
15434 Wim Magré ' 't Scheepke onder Jezus' hoede, met de kruisvlag hoog in top' / 'Al staat de zee ook hol en hoog en zweept de storm ons voort' (Gezang 213 JdH) 00:02:32 Request
15435 Wim Magré 'God enkel Licht, voor Wiens gezicht niets zuiver wordt bevonden' (Gezang 153 NH bundel) 00:04:47 Request
15436 Wim Magré 'Hij kwam bij ons, heel gewoon, de Zoon van God, als mensenzoon' / 'Zie onze God, de Koningknecht' (Gezang 999 JdH) 00:04:45 Request
15437 Wim Magré 'Ik wil zingen van mijn Heiland, van Zijn liefde, zo wondergroot' / 'Zing, o zing van mijn Verlosser, met Zijn bloed kocht Hij ook mij' (Gezang 657 JdH) 00:04:21 Request
15438 Wim Magré 'Kom tot uw Heiland, toef langer niet, kom nu tot Hem, Die redding u biedt' / 'Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon' (Gezang 210 JdH) 00:02:40 Request
15439 Wim Magré 'O God, Die droeg ons voorgeslacht in nacht en stormgebruis' (Gezang 333 JdH) 00:02:40 Request
15440 Wim Magré 'O, kostbaar kruis, o wonder Gods, waaraan de Prins der glorie stierf' (Gezang 192 LvdK) 00:02:48 Request
15441 Wim Magré 'Stilte over alle landen in deze nacht' (Gezang 154 JdH) 00:02:44 Request
15442 Wim Magré 'Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE, dien groten God, die wond'ren deed' (Psalm 98) 00:04:29 Request
15443 Wim Magré en Martin Mans Cantabilé 'HEER', wees mijn Gids op heel mijn levenspad, wees Gij mijn Gids' (Gezang 569 JdH) 00:05:26 Request
15444 Wim Pols 'Als donk're wolken langs mijn hemel jagen' / 'Dwars door de storm bent U dicht bij mij' 00:03:41 Request
15445 Wim Pols 'Als ik 's morgens loop te struinen door de duinen en ik hoor het ruisen van de zee' / 'Dan kan ik alleen maar danken voor Uw liefde en Uw trouw' 00:03:14 Request
15446 Wim Pols 'Als jij je altijd zorgen maakt, lijk je op een schommelstoel': Je beweegt, maar komt niet vooruit' 00:02:39 Request
15447 Wim Pols 'An geloofde in de liefde' / 'God heeft mij diep laten buigen, maar Hij heeft mij nooit laten barsten' 00:03:20 Request
15448 Wim Pols 'Bid maar, als je leven in de knoop zit, bid maar' / 'Bid hier, bid daar, in je kamer, in de kerk, op je fiets en op je werk' 00:03:48 Request
15449 Wim Pols 'Eerst zien en dan geloven' / 'Zoals een blinde gelooft in de zon, zo geloof ik in de HEER' ' 00:05:06 Request
15450 Wim Pols 'Ga maar, je strijd is gestreden; Ga maar, 't is achter de rug' / 'Ga maar, ga maar, ga maar, ga maar gauw' 00:05:06 Request