VERZOEK

Wilt u een lied aanvragen voor een naaste of voor uzelf? Dat kan op ieder moment van de dag.
Selecteer hieronder uw lied, en u hoort deze zo spoedig mogelijk voorbij komen.

Uw verzoek niet in onze database? Stuur een e-mail naar: verzoek@christelijkeomroep.nl
# Artiest Titel Duur Vraag aan
17676 Willem Hendrik Zwart 'De HEER' zal opstaan tot den strijd; Hij zal Zijn haters, wijd en zijd, verjaagd, verstrooid doen zuchten' (Psalm 68) 00:04:05 Request
17677 Willem Hendrik Zwart 'Gedenk niet meer aan 't kwaad, dat wij bedreven' (Psalm 79) 00:03:44 Request
17678 Willem Hendrik Zwart 'Geef, HEER', den Koning, Uwe rechten en Uw gerechtigheid aan 's Konings zoon' (Psalm 72) 00:03:50 Request
17679 Willem Hendrik Zwart 'Gij zult opstaan, ons beschermen over Sion, U ontfermen' (Psalm 102) 00:01:49 Request
17680 Willem Hendrik Zwart 'Komt, laat ons samen Isr'els HEER', den Rotssteen van ons heil, met eer' (Psalm 95) 00:02:24 Request
17681 Willem Hendrik Zwart 'Laat 's HEEREN lof ten hemel rijzen, hoe goed is 't onzen God te prijzen' (Psalm 147) 00:04:41 Request
17682 Willem Hendrik Zwart 'Laat ieder 's HEEREN goedheid loven, want goed is d'Oppermajesteit' (Psalm 118) 00:02:57 Request
17683 Willem Hendrik Zwart 'Looft God, looft Zijn naam alom, looft Hem in Zijn heiligdom' (Psalm 150) 00:04:01 Request
17684 Willem Hendrik Zwart 'Zingt nu blij te moê 't machtig Opperwezen enen lofzang toe' (Psalm 81) 00:02:01 Request
17685 Willem Hendrik Zwart 'Zingt vrolijk, heft de stem naar boven, rechtvaardigen, verheft den HEER' ' (Psalm 33) 00:01:51 Request
17686 Willem Hendrik Zwart 'Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE, dien groten God, die wond'ren deed' (Psalm 98) 00:02:10 Request
17687 Willem Nijhof | Che-Vanno | Wim de Penning | Hugo van der Meij | Pascal van de Velde Psalm 116 vers 1, 2, 3 en 10 00:05:31 Request
17688 Willemijn Blijf mij nabij 00:03:42 Request
17689 Willemijn Gezegend is de Vader 00:03:41 Request
17690 Willemijn Herstel mijn eerste liefde 00:03:37 Request
17691 Willemijn Hijkwam bij ons heel gewoon 00:04:19 Request
17692 Willemijn Ik kniel neer 00:02:23 Request
17693 Willemijn Kom tot de Vader 00:03:07 Request
17694 Willemijn My Tribute: To God Be the Glory 00:03:16 Request
17695 Willemijn U, die mij geschapen heeft 00:04:05 Request
17696 Willemijn Vader ik aanbid 00:01:37 Request
17697 Willemijn Via Dolorosa 00:04:38 Request
17698 Willemijn Zegen mij 00:04:44 Request
17699 Willemijn Middelkoop ' 'k Ben reizend naar die stad waar Christus 't Licht zal zijn' / 'Geen smart meer daar omhoog' (Gezang 19 JdH) 00:02:36 Request
17700 Willemijn Middelkoop ' 't Was nacht in Bethl'hems dreven, een schone, stille nacht' (Weerklank 135) 00:02:47 Request