VERZOEK

Wilt u een lied aanvragen voor een naaste of voor uzelf? Dat kan op ieder moment van de dag.
Selecteer hieronder uw lied, en u hoort deze zo spoedig mogelijk voorbij komen.

Uw verzoek niet in onze database? Stuur een e-mail naar: verzoek@christelijkeomroep.nl
# Artiest Titel Duur Vraag aan
17726 Willemijn Middelkoop met Chr. Urker visserskoor 'Crescendo' o.l.v. Louwe Kramer 'O Kindeke klein! O Kindeke teer!' Uit hogen hemel daalt Gij neer' (Gezang 600-A JdH) 00:03:03 Request
17727 Willemijn Middelkoop met Jong Gemengd Koor 'Immanuël' uit Urk o.l.v. Harm Hoeve 'Breng dank aan de Eeuwige, breng dank aan de Heilige, breng dank aan onze Vader, Die ons Jezus zond' (Gezang 959 JdH) 00:03:35 Request
17728 Willy van de Groep en Gerrit Willemsen met Chr. Gereformeerde Zangvereniging 'Soli deo Gloria' uit Bunschoten o.l.v. Evert van de Kamp 'God heb ik lief, want die getrouwe HEER' ' (Psalm 116) 00:07:27 Request
17729 Willy van de Groep en Gerrit Willemsen met Chr. Gereformeerde Zangvereniging 'Soli deo Gloria' uit Bunschoten o.l.v. Evert van de Kamp 'Lead me, Lord, lead me in Thy righteouseness, make Thy way plain before my face' 00:03:52 Request
17730 Wim Bevelander Toch weet ik wat ik wil 00:03:47 Request
17731 Wim de Penning 'Aanschouw de Schepper van 't heelal, genageld aan het hout' 'Ja, ik geloof, ja, ik geloof, dat Jezus voor mij stierf' (Gezang 994 JdH) 00:03:19 Request
17732 Wim de Penning 'Er is een Verlosser, Jezus, Zoon van God' / 'Dank U, o mijn Vader, U gaf Uw eigen Zoon' (Opwekking 263) 00:04:17 Request
17733 Wim de Penning 'Geprezen zij de HEER', Die eeuwig leeft' / 'Hem zij de glorie, want Hij, Die overwon, zal nooit verlaten wat Zijn hand begon' (Gezang 104 JdH) 00:02:00 Request
17734 Wim de Penning 'Gouden harpen ruisen, bij der eng'len zang' / 'Dood en graf verwon Hij!' (Gezang 720 JdH) 00:04:58 Request
17735 Wim de Penning 'Hallelujah, eeuwig dank en ere, lof, aanbidding, wijsheid, kracht' (Lied 136 E&R-bundel) 00:02:38 Request
17736 Wim de Penning 'Is dat, is dat mijn Koning, dat aller vaad'ren wens?' (Weerklank 147) 00:06:44 Request
17737 Wim de Penning 'Jezus leeft in eeuwigheid' / 'Straks als er een nieuwe dag begint en het licht het van het duister wint, mag ik bij Hem binnengaan' (Gezang 93 JdH) 00:05:14 Request
17738 Wim de Penning 'Leer mij, o HEER', Uw lijden recht betrachten, in deze zee verzinken mijn gedachten' (Uit aller mond 62) 00:04:38 Request
17739 Wim de Penning 'U zij de glorie, opgestane HEER', U zij de victorie, nu en immermeer' (Gezang 45-A JdH) 00:03:08 Request
17740 Wim de Penning 'Wie hangt er zo deerlijk, geteisterd, geschonden' (Gezang 190 LvdK) 00:04:30 Request
17741 Wim de Penning | Jan Jaap Nijhof Psalm 140 vers 7 en 13 00:03:02 Request
17742 Wim Leeuwenkamp ' 'k Heb geloofd en daarom zing ik, daarom zing ik van genâ' (Weerklank 486) 00:04:09 Requested
17743 Wim Leeuwenkamp ' 'k Moet de Heiland met mij hebben' / 'O, dan vreest mijn ziel geen kwaad' (Gezang 185 JdH) 00:03:12 Requested
17744 Wim Leeuwenkamp ' 't Scheepke onder Jezus' hoede, met de kruisvlag hoog in top' / 'Al staat de zee ook hol en hoog en zweept de storm ons voort' (Gezang 213 JdH) 00:03:57 Requested
17745 Wim Leeuwenkamp 'Aardse machten, looft den HEER', geeft den HEERE sterkt' en eer' (Psalm 29) 00:03:27 Requested
17746 Wim Leeuwenkamp 'Al de weg leidt mij mijn Heiland, wat verlangt mijn ziel dan meer?' (Gezang 5 JdH) 00:02:36 Requested
17747 Wim Leeuwenkamp 'Al rolt de zee, al loeit de wind in t holle van de nacht' (Gezang 212 JdH) 00:05:00 Requested
17748 Wim Leeuwenkamp 'Als 't bazuingeschal des HEEREN klinkt en Jezus' komst is daar' (Gezang 490 JdH) 00:03:21 Requested
17749 Wim Leeuwenkamp 'Als de Heiland zal verschijnen in glorie op aard' met Zijn kind'ren' / 'O, dan zullen zij juichen rondom Jezus' troon' (Gezang 15 JdH) 00:03:25 Requested
17750 Wim Leeuwenkamp 'Als ik maar weet, dat hier mijn weg door U, HEER', wordt bereid' / 'Nader tot U, nader tot U, nader, mijn Heiland, tot U' (Hemelhoog 458) 00:03:05 Requested