VERZOEK

Wilt u een lied aanvragen voor een naaste of voor uzelf? Dat kan op ieder moment van de dag.
Selecteer hieronder uw lied, en u hoort deze zo spoedig mogelijk voorbij komen.

Uw verzoek niet in onze database? Stuur een e-mail naar: verzoek@christelijkeomroep.nl
# Artiest Titel Duur Vraag aan
17701 Willemijn Middelkoop 'Als ik het wond're kruis aanschouw, waar Christus stierf, Die 't al volbracht' (Gezang 573-A JdH) 00:02:49 Request
17702 Willemijn Middelkoop 'De nacht vlood heen, 't is helder dag!' / 'Er is vreugde, hemelvreugde' (Gezang 41 JdH) 00:02:14 Request
17703 Willemijn Middelkoop 'Een gouden ster schittert in de nacht, een eng’lenkoor, dat zingt vol held’re pracht' 00:03:06 Request
17704 Willemijn Middelkoop 'Eén naam is onze hope, één grond heeft Christus' Kerk' (Gezang 478 JdH) 00:01:57 Request
17705 Willemijn Middelkoop 'Eens in Koning David's stede' - Eer zij God in onze dagen 00:04:09 Request
17706 Willemijn Middelkoop 'Geen wiegje als rustplaats, maar een krib was 't weleer, waar 't Kindeke Jezus lei zijn hoofdje ter neer' (Lied 63 Wie zingt mee) 00:03:52 Request
17707 Willemijn Middelkoop 'Heilig, heilig, heilig! HEER' God almachtig' (Gezang 75 JdH) 00:02:44 Request
17708 Willemijn Middelkoop 'Herders, ik boodschap blij van stem, dat heden uw Messias kwam in Bethlehem' 00:01:36 Request
17709 Willemijn Middelkoop 'In Bethlehems stal lag Christus, de HEER' ' (Op Toonhoogte 70) - 'Nu zijt wellekome, Jesu lieve HEER' ' (Op Toonhoogte 81) 00:04:14 Request
17710 Willemijn Middelkoop 'Jezus Christus is geboren' 00:01:59 Request
17711 Willemijn Middelkoop 'Kling klokje, klingelingeling' 00:02:05 Request
17712 Willemijn Middelkoop 'Kroon Hem met gouden kroon, het Lam op Zijne troon' (Gezang 722 JdH) 00:02:22 Request
17713 Willemijn Middelkoop 'Long time ago in Bethlehem so the Holy bible say' / 'Hark, now hear the angels sing a new King born today' 00:03:13 Request
17714 Willemijn Middelkoop 'Midden in de winternacht ging de hemel open' (Gezang 691 JdH) 00:04:28 Request
17715 Willemijn Middelkoop 'Midden in de winternacht ging de hemel open' (Gezang 691 JdH) 00:03:16 Request
17716 Willemijn Middelkoop 'O Kindeke klein! O Kindeke teer!' (Gezang 600-A JdH) - 'Hoor! De eng'len zingen d'eer' (Gezang 551 JdH) 00:04:33 Request
17717 Willemijn Middelkoop 'Over de heuvels en stil in het dal, daar staat een kribbe, een schamele stal' / 'Glorie, glorie, gloria, Christus is geboren' (Gezang 702 JdH) 00:01:44 Request
17718 Willemijn Middelkoop 'Stil, still, still, weil's Kindlein schlafen will' 00:03:00 Request
17719 Willemijn Middelkoop 'Stille nacht, heilige nacht' (Gezang 194 JdH) - 'In donk're nacht, in stille nacht weerklonken eng'lenzangen' 00:03:55 Request
17720 Willemijn Middelkoop 'Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart' (Gezang 523 JdH) 00:03:19 Request
17721 Willemijn Middelkoop 'Volle verzeek'ring, Jezus is mijn' / 'Dit is mijn vreugde, altoos te zijn in mijne Heiland, Jezus is mijn!' (Gezang 197 JdH) 00:02:36 Request
17722 Willemijn Middelkoop 'When I am down and oh my soul, so weary' / 'You raise me up, so I can stand on mountains' 00:04:06 Request
17723 Willemijn Middelkoop 'Zijn Naam is wonderbaar, Jezus, mijn HEER' ' (Gezang 911 JdH) 00:03:41 Request
17724 Willemijn Middelkoop en Henk Brouwer 'Duizend sterren aan de hemel, duizend jaren van het licht' 00:04:25 Request
17725 Willemijn Middelkoop met Chr. Mannenkoor Lelystad o.l.v. Bert Moll 'Er komen stromen van zegen, dat heeft Gods woord ons beloofd' / 'Stromen van zegen komen als plasregens neer' (Gezang 57 JdH) 00:02:51 Request