VERZOEK

Wilt u een lied aanvragen voor een naaste of voor uzelf? Dat kan op ieder moment van de dag.
Selecteer hieronder uw lied, en u hoort deze zo spoedig mogelijk voorbij komen.

Uw verzoek niet in onze database? Stuur een e-mail naar: verzoek@christelijkeomroep.nl
# Artiest Titel Duur Vraag aan
17751 Wim Leeuwenkamp 'Beveel gerust Uw wegen al wat u 't harte deert' (Gezang 411 JdH) 00:04:42 Request
17752 Wim Leeuwenkamp 'Dat ons loflied vrolijk rijze, dat het klinke tot Uw eer' / 'Looft de HEER'! Looft de HEER!' (Gezang 34 JdH) 00:02:57 Request
17753 Wim Leeuwenkamp 'De nacht vlood heen, 't is helder dag!' / 'Er is vreugde, hemelvreugde' (Gezang 41 JdH) 00:03:11 Request
17754 Wim Leeuwenkamp 'Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o HEER' ' (Hemelhoog 295) 00:03:29 Request
17755 Wim Leeuwenkamp 'Er is een overheerlijk land, een land van zuiver licht' / 'Een kroon zeer schoon, wacht ons aan gindse kust: Voor u, voor mij' (Gezang 114 JdH) 00:04:09 Request
17756 Wim Leeuwenkamp 'Er komen stromen van zegen, dat heeft Gods woord ons beloofd' / 'Stromen van zegen komen als plasregens neer' (Op Toonhoogte 113) 00:03:32 Request
17757 Wim Leeuwenkamp 'Ga mij niet voorbij, o Heiland, ga mij niet voorbij!' / 'Jezus, Heiland! wees mij nu nabij!' (Gezang 121 JdH) 00:03:12 Request
17758 Wim Leeuwenkamp 'God baande door de woeste baren en brede stromen, ons een pad' (Psalm 66) 00:03:24 Request
17759 Wim Leeuwenkamp 'God heerst als Opperheer, dat elk Hem juichend eer' (Psalm 97) 00:03:05 Request
17760 Wim Leeuwenkamp 'Gouden harpen ruisen, bij der eng'len zang' / 'Dood en graf verwon Hij!' (Gezang 720 JdH) 00:05:51 Request
17761 Wim Leeuwenkamp 'Grijp toch de kansen door God u gegeven' / 'Niets is hier blijvend' (Hemelhoog 702) 00:02:54 Request
17762 Wim Leeuwenkamp 'Grote God, wij loven U, HEER', o sterkste aller sterken' (Gezang 724 JdH) 00:04:10 Request
17763 Wim Leeuwenkamp 'HEER', ai, maak mij Uwe wegen, door Uw woord en geest bekend' (Psalm 25) 00:03:27 Request
17764 Wim Leeuwenkamp 'HEER', wees mijn Gids op heel mijn levenspad, wees Gij mijn Gids' (Weerklank 440) 00:05:48 Request
17765 Wim Leeuwenkamp 'Hij, die rustig en stil, zich steeds voegt naar Gods wil' / 'Zie slechts op Hem, volg gehoorzaam Zijn stem' (Gezang 133 JdH) 00:04:38 Request
17766 Wim Leeuwenkamp 'Hoor! 't Moet des herders stemme zijn' / 'Breng ze thuis' (Gezang 627 JdH) 00:02:52 Request
17767 Wim Leeuwenkamp 'Ieder uur, ied're stap brengt ons nader bij de grens van leven en dood' / 'Nog is het tijd, de HEER' heeft genâ' (Gezang 890 JdH) 00:03:09 Request
17768 Wim Leeuwenkamp 'Ik heb de vaste grond gevonden, waarin mijn anker eeuwig hecht' (Gezang 440 LvdK) 00:02:18 Request
17769 Wim Leeuwenkamp 'Ik ken een rivier en haar heerlijke vloed, stroomt vredig en zeeg'nend steeds voort' / 'Die't hoort en die dorst heeft, die koom' ' (Gezang 819 JdH) 00:03:23 Request
17770 Wim Leeuwenkamp 'Ik wandel in het licht met Jezus, het donk're dal ligt achter mij' (Hemelhoog 346) 00:03:55 Request
17771 Wim Leeuwenkamp 'Ik weet niet waarom Gods genâ aan mij ook werd betoond' (Gezang 112 JdH) 00:03:54 Request
17772 Wim Leeuwenkamp 'Ik wens te zijn als Jezus, zo nederig en zo goed' (Gezang 52 JdH) 00:03:59 Request
17773 Wim Leeuwenkamp 'Ik zie een poort wijd open staan, waardoor het licht komt stromen' / 'Genade Gods, zo rijk en vrij!' (Hemelhoog 726) 00:04:30 Request
17774 Wim Leeuwenkamp 'Jezus is wachtend, o zondaar, op u, roept u zo vriendelijk: 'Kom tot Mij, nu' / 'Vlied tot Hem nu, Hij wacht reeds op u' (Gezang 261 JdH) 00:05:37 Request
17775 Wim Leeuwenkamp 'Jezus, Gij zijt ons leven en licht, wij houden 't oog op U gericht' / 'Meer, meer, veel meer geeft ons het leven met Jezus als HEER' ' 00:05:13 Request