VERZOEK

Wilt u een lied aanvragen voor een naaste of voor uzelf? Dat kan op ieder moment van de dag.
Selecteer hieronder uw lied, en u hoort deze zo spoedig mogelijk voorbij komen.

Uw verzoek niet in onze database? Stuur een e-mail naar: verzoek@christelijkeomroep.nl
# Artiest Titel Duur Vraag aan
176 Alinda Blotenburg 'Ik zag het nieuw Jeruzalem, dat uit de hemel kwam; De stad waarin weerklinkt de stem van God en van het Lam' 00:02:47 Requested
177 Alinda Blotenburg 'Is koning Jezus geboren in je hart? Kom en getuig van de liefde, die Hij gaf' 00:02:03 Requested
178 Alinda Blotenburg 'U zond Uw Zoon, onschuldig, rein, Hij kon niet langer bij U zijn' / 'O, Lam van God, Gods eigen Zoon' (Opwekking 414) 00:03:03 Requested
179 Alinda Blotenburg 'Wat zal de wereld mooi zijn op die dag als Jezus weer zal komen op de wolken' (Gezang 981 JdH) 00:02:08 Requested
180 Alinda Blotenburg met Gelders Mannen Ensemble o.l.v. Bert Noteboom 'He's the Lilly of the valley, oh my Lord' 00:03:27 Request
181 Alinda Blotenburg met Gelders Mannen Ensemble o.l.v. Bert Noteboom 'Leid mij, HEER', o machtig Heiland door dit leven aan uw hand' (Opwekking 27) 00:04:04 Request
182 Alinda Blotenburg met Gelders Mannen Ensemble o.l.v. Bert Noteboom 'O, hoe heerlijk, hoe begeerlijk is de dienst van Jezus niet!' (Gezang 91 NH bundel) 00:03:13 Request
183 Alinda Blotenburg met Gelders Mannen Ensemble o.l.v. Bert Noteboom 'Zouden wij ook eenmaal komen, waar de levensstroom ontspringt?' / 'Laat ons streven eens te komen' (Gezang 82 JdH) 00:04:09 Request
184 Alinda Blotenburg met Jeugdselectiekoor uit Voorthuizen o.l.v. Bert Noteboom 'Als Mijn volk zich vernedert voor Mij, vernedert voor Mij en bidt' / 'Herstel ons land, HEER', herstel ons land' (Opwekking 552) 00:04:07 Request
185 Alinda Blotenburg met Jeugdselectiekoor uit Voorthuizen o.l.v. Bert Noteboom 'Give me oil in my lamp, keep me burning, give me oil in my lamp, I pray' 00:02:37 Request
186 Alinda Blotenburg met Jeugdselectiekoor uit Voorthuizen o.l.v. Bert Noteboom 'HEER', wat een voorrecht om in liefde te gaan' / 'Samen op weg gaan, dat is ons gebed' (Opwekking 249) 00:02:29 Request
187 Alinda Blotenburg met Jeugdselectiekoor uit Voorthuizen o.l.v. Bert Noteboom 'HEER', wat kan ik doen?' / 'Spreek een troostend woord, de wereld wordt steeds kouder' 00:03:25 Request
188 Alinda Blotenburg met Jeugdselectiekoor uit Voorthuizen o.l.v. Bert Noteboom 'Is hier een hart, door vrees benard, vermoeid door 's levens strijd?' / 'Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht' (Glorieklokken 519) 00:04:32 Request
189 Alinda Blotenburg met Jeugdselectiekoor uit Voorthuizen o.l.v. Bert Noteboom 'Jezus kwam hier op aard', ook voor jou en voor mij' / 'Er is een HEER' ' (Hemelhoog 670) 00:02:35 Request
190 Alinda Blotenburg met Jeugdselectiekoor uit Voorthuizen o.l.v. Bert Noteboom 'O HEER', mijn God, wanneer ik in verwond'ring de wereld zie, die U hebt voortgebracht' / 'Dan zingt mijn ziel tot U, o HEER', mijn God: Hoe groot zijt Gij!' (Opwekking 407) 00:04:04 Request
191 Alinda Blotenburg met Jeugdselectiekoor uit Voorthuizen o.l.v. Bert Noteboom 'Wees niet bang om and'ren over Jezus te vertellen, wees niet bang' 00:04:13 Request
192 Als ik een kruis moet dragen Als ik een kruis moet dragen 00:03:33 Request
193 Amy Vanmeenen 'Like all mothers do' 00:02:49 Request
194 Amy Vanmeenen 'Merry little Christmas' 00:04:23 Request
195 Amy Vanmeenen en Lance Ellington 'Joseph dearest, Joseph mine, help me cradle the Child divine' 00:03:10 Request
196 Amy Vanmeenen en Marilyn David 'While shepherds were watching their flocks in the moonlight' 00:03:10 Request
197 Andante loek van der Leden instr. 00:03:29 Request
198 André de Jager 'Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, wat wij hier beleden samen met elkaar' (Gezang 928 JdH) 00:01:59 Request
199 André de Jager 'Komt allen tezamen, jubelend van vreugde' (Gezang 18 NH bundel) 00:02:43 Request
200 André de Jager 'O Jezus, mijn vreugd, o Jezus, mijn kracht; Des Vaders wil hebt Gij volbracht' 00:03:17 Request