VERZOEK

Wilt u een lied aanvragen voor een naaste of voor uzelf? Dat kan op ieder moment van de dag.
Selecteer hieronder uw lied, en u hoort deze zo spoedig mogelijk voorbij komen.

Uw verzoek niet in onze database? Stuur een e-mail naar: verzoek@christelijkeomroep.nl
# Artiest Titel Duur Vraag aan
176 Alex den Boer 'Lof zij den HEER', den almachtige Koning der ere!' (Gezang 153 JdH) 00:04:00 Request
177 Alex den Boer 'Mijn Herder is de HEERE God, in Hem is al mijn lust' (Gezang 884 JdH) 00:03:13 Request
178 Alex den Boer 'Nader, mijn God, bij U, zij steeds mijn beê' (Gezang 456 JdH) 00:03:57 Request
179 Alex den Boer 'Ontwaakt! O volkeren, ontwaakt! Hij, Hij, Die u roept, genaakt' 00:03:35 Request
180 Alex den Boer 'Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan' (Gezang 98 JdH) 00:02:58 Request
181 Alex den Boer 'Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid' (Gezang 287 JdH) 00:03:29 Request
182 Alex den Boer 'Zie ons wachten aan de stromen, aan de oever der rivier' / 'Hoe de storm ook moge woeden, op reis naar d'eeuwigheid' (Gezang 73 JdH) 00:02:21 Request
183 Alie en Dicky Roth met Gereformeerd Kerkkoor Urk o.l.v. Henk Brouwer 'Een machtig Maker formeerde mijn hart' / 'Hij kent jouw naam, Hij weet zelfs wat ik denk' (Opwekking 617) 00:03:15 Request
184 Alinda Blotenburg 'Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe' (Opwekking 136) 00:02:21 Request
185 Alinda Blotenburg 'HEER', ik kom tot U, hoor naar mijn gebed, vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart' (Opwekking 125) 00:02:51 Request
186 Alinda Blotenburg 'HEER', U doorgrondt en kent mij, mijn zitten en mijn staan' / 'HEER', U bent altijd bij mij' (Opwekking 518) 00:04:24 Request
187 Alinda Blotenburg 'Heerlijk is Uw naam, heerlijk is Uw naam, hoog verheven en vol van kracht' (Opwekking 379) 00:03:09 Request
188 Alinda Blotenburg 'Ik zag het nieuw Jeruzalem, dat uit de hemel kwam; De stad waarin weerklinkt de stem van God en van het Lam' 00:02:47 Request
189 Alinda Blotenburg 'Is koning Jezus geboren in je hart? Kom en getuig van de liefde, die Hij gaf' 00:02:03 Request
190 Alinda Blotenburg 'U zond Uw Zoon, onschuldig, rein, Hij kon niet langer bij U zijn' / 'O, Lam van God, Gods eigen Zoon' (Opwekking 414) 00:03:03 Request
191 Alinda Blotenburg 'Wat zal de wereld mooi zijn op die dag als Jezus weer zal komen op de wolken' (Gezang 981 JdH) 00:02:08 Request
192 Alinda Blotenburg met Gelders Mannen Ensemble o.l.v. Bert Noteboom 'He's the Lilly of the valley, oh my Lord' 00:03:27 Request
193 Alinda Blotenburg met Gelders Mannen Ensemble o.l.v. Bert Noteboom 'Leid mij, HEER', o machtig Heiland door dit leven aan uw hand' (Opwekking 27) 00:04:04 Request
194 Alinda Blotenburg met Gelders Mannen Ensemble o.l.v. Bert Noteboom 'O, hoe heerlijk, hoe begeerlijk is de dienst van Jezus niet!' (Gezang 91 NH bundel) 00:03:13 Request
195 Alinda Blotenburg met Gelders Mannen Ensemble o.l.v. Bert Noteboom 'Zouden wij ook eenmaal komen, waar de levensstroom ontspringt?' / 'Laat ons streven eens te komen' (Gezang 82 JdH) 00:04:09 Request
196 Alinda Blotenburg met Jeugdselectiekoor uit Voorthuizen o.l.v. Bert Noteboom 'Als Mijn volk zich vernedert voor Mij, vernedert voor Mij en bidt' / 'Herstel ons land, HEER', herstel ons land' (Opwekking 552) 00:04:07 Request
197 Alinda Blotenburg met Jeugdselectiekoor uit Voorthuizen o.l.v. Bert Noteboom 'Give me oil in my lamp, keep me burning, give me oil in my lamp, I pray' 00:02:37 Request
198 Alinda Blotenburg met Jeugdselectiekoor uit Voorthuizen o.l.v. Bert Noteboom 'HEER', wat een voorrecht om in liefde te gaan' / 'Samen op weg gaan, dat is ons gebed' (Opwekking 249) 00:02:29 Request
199 Alinda Blotenburg met Jeugdselectiekoor uit Voorthuizen o.l.v. Bert Noteboom 'HEER', wat kan ik doen?' / 'Spreek een troostend woord, de wereld wordt steeds kouder' 00:03:25 Request
200 Alinda Blotenburg met Jeugdselectiekoor uit Voorthuizen o.l.v. Bert Noteboom 'Is hier een hart, door vrees benard, vermoeid door 's levens strijd?' / 'Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht' (Glorieklokken 519) 00:04:32 Request