VERZOEK

Wilt u een lied aanvragen voor een naaste of voor uzelf? Dat kan op ieder moment van de dag.
Selecteer hieronder uw lied, en u hoort deze zo spoedig mogelijk voorbij komen.

Uw verzoek niet in onze database? Stuur een e-mail naar: verzoek@christelijkeomroep.nl
# Artiest Titel Duur Vraag aan
126 Aïs Lawa-Lata 'Als een hert, dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U' (Opwekking 281) 00:02:06 Request
127 Albert de Borst, Arne van Ommen en Barend Wiltjer 'Zachtkens en teder roept Jezus de Zijnen' / 'Keert weer, keert weer tot Hem' (Gezang 444 JdH) 00:04:08 Request
128 Alex den Boer 'Aanschouw de Schepper van 't heelal, genageld aan het hout' / 'Ja, ik geloof, ja, ik geloof, dat Jezus voor mij stierf' (Gezang 994 JdH) 00:04:20 Request
129 Alex den Boer 'Blijf bij mij, HEER', als 't zonlicht niet meer straalt' (Gezang 586 JdH) 00:03:43 Request
130 Alex den Boer 'Er komen stromen van zegen, dat heeft Gods woord ons beloofd' / 'Stromen van zegen komen als plasregens neer' (Gezang 57 JdH) 00:02:23 Request
131 Alex den Boer 'HEER', ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer' (Gezang 132 JdH) 00:04:23 Request
132 Alex den Boer 'HEER', ik kom tot U, hoor naar mijn gebed, vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart' (Gezang 94 JdH) 00:02:38 Requested
133 Alex den Boer 'Lof zij den HEER', den almachtige Koning der ere!' (Gezang 153 JdH) 00:04:00 Request
134 Alex den Boer 'Mijn Herder is de HEERE God, in Hem is al mijn lust' (Gezang 884 JdH) 00:03:13 Request
135 Alex den Boer 'Ontwaakt! O volkeren, ontwaakt! Hij, Hij, Die u roept, genaakt' 00:03:35 Request
136 Alex den Boer 'Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan' (Gezang 98 JdH) 00:02:58 Request
137 Alex den Boer 'Zie ons wachten aan de stromen, aan de oever der rivier' / 'Hoe de storm ook moge woeden, op reis naar d'eeuwigheid' (Gezang 73 JdH) 00:02:21 Request
138 Alie en Dicky Roth met Gereformeerd Kerkkoor Urk o.l.v. Henk Brouwer 'Een machtig Maker formeerde mijn hart' / 'Hij kent jouw naam, Hij weet zelfs wat ik denk' (Opwekking 617) 00:03:15 Request
139 Alinda Blotenburg 'Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe' (Opwekking 136) 00:02:21 Requested
140 Alinda Blotenburg 'HEER', ik kom tot U, hoor naar mijn gebed, vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart' (Opwekking 125) 00:02:51 Requested
141 Alinda Blotenburg 'HEER', U doorgrondt en kent mij, mijn zitten en mijn staan' / 'HEER', U bent altijd bij mij' (Opwekking 518) 00:04:24 Requested
142 Alinda Blotenburg 'Heerlijk is Uw naam, heerlijk is Uw naam, hoog verheven en vol van kracht' (Opwekking 379) 00:03:09 Requested
143 Alinda Blotenburg 'Ik zag het nieuw Jeruzalem, dat uit de hemel kwam; De stad waarin weerklinkt de stem van God en van het Lam' 00:02:47 Requested
144 Alinda Blotenburg 'Is koning Jezus geboren in je hart? Kom en getuig van de liefde, die Hij gaf' 00:02:03 Requested
145 Alinda Blotenburg 'U zond Uw Zoon, onschuldig, rein, Hij kon niet langer bij U zijn' / 'O, Lam van God, Gods eigen Zoon' (Opwekking 414) 00:03:03 Requested
146 Alinda Blotenburg 'Wat zal de wereld mooi zijn op die dag als Jezus weer zal komen op de wolken' (Gezang 981 JdH) 00:02:08 Requested
147 Alinda Blotenburg met Gelders Mannen Ensemble o.l.v. Bert Noteboom 'He's the Lilly of the valley, oh my Lord' 00:03:27 Requested
148 Alinda Blotenburg met Gelders Mannen Ensemble o.l.v. Bert Noteboom 'Leid mij, HEER', o machtig Heiland door dit leven aan uw hand' (Opwekking 27) 00:04:04 Requested
149 Alinda Blotenburg met Gelders Mannen Ensemble o.l.v. Bert Noteboom 'O, hoe heerlijk, hoe begeerlijk is de dienst van Jezus niet!' (Gezang 91 NH bundel) 00:03:13 Requested
150 Alinda Blotenburg met Gelders Mannen Ensemble o.l.v. Bert Noteboom 'Zouden wij ook eenmaal komen, waar de levensstroom ontspringt?' / 'Laat ons streven eens te komen' (Gezang 82 JdH) 00:04:09 Requested