VERZOEK

Wilt u een lied aanvragen voor een naaste of voor uzelf? Dat kan op ieder moment van de dag.
Selecteer hieronder uw lied, en u hoort deze zo spoedig mogelijk voorbij komen.

Uw verzoek niet in onze database? Stuur een e-mail naar: verzoek@christelijkeomroep.nl
# Artiest Titel Duur Vraag aan
151 Alinda Blotenburg met Jeugdselectiekoor uit Voorthuizen o.l.v. Bert Noteboom 'Als Mijn volk zich vernedert voor Mij, vernedert voor Mij en bidt' / 'Herstel ons land, HEER', herstel ons land' (Opwekking 552) 00:04:07 Requested
152 Alinda Blotenburg met Jeugdselectiekoor uit Voorthuizen o.l.v. Bert Noteboom 'Give me oil in my lamp, keep me burning, give me oil in my lamp, I pray' 00:02:37 Requested
153 Alinda Blotenburg met Jeugdselectiekoor uit Voorthuizen o.l.v. Bert Noteboom 'HEER', wat een voorrecht om in liefde te gaan' / 'Samen op weg gaan, dat is ons gebed' (Opwekking 249) 00:02:29 Requested
154 Alinda Blotenburg met Jeugdselectiekoor uit Voorthuizen o.l.v. Bert Noteboom 'HEER', wat kan ik doen?' / 'Spreek een troostend woord, de wereld wordt steeds kouder' 00:03:25 Requested
155 Alinda Blotenburg met Jeugdselectiekoor uit Voorthuizen o.l.v. Bert Noteboom 'Is hier een hart, door vrees benard, vermoeid door 's levens strijd?' / 'Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht' (Glorieklokken 519) 00:04:32 Requested
156 Alinda Blotenburg met Jeugdselectiekoor uit Voorthuizen o.l.v. Bert Noteboom 'Jezus kwam hier op aard', ook voor jou en voor mij' / 'Er is een HEER' ' (Hemelhoog 670) 00:02:35 Requested
157 Alinda Blotenburg met Jeugdselectiekoor uit Voorthuizen o.l.v. Bert Noteboom 'O HEER', mijn God, wanneer ik in verwond'ring de wereld zie, die U hebt voortgebracht' / 'Dan zingt mijn ziel tot U, o HEER', mijn God: Hoe groot zijt Gij!' (Opwekking 407) 00:04:04 Requested
158 Alinda Blotenburg met Jeugdselectiekoor uit Voorthuizen o.l.v. Bert Noteboom 'Wees niet bang om and'ren over Jezus te vertellen, wees niet bang' 00:04:13 Requested
159 Amy Vanmeenen 'Like all mothers do' 00:02:49 Request
160 Amy Vanmeenen 'Merry little Christmas' 00:04:23 Request
161 Amy Vanmeenen en Lance Ellington 'Joseph dearest, Joseph mine, help me cradle the Child divine' 00:03:10 Request
162 Amy Vanmeenen en Marilyn David 'While shepherds were watching their flocks in the moonlight' 00:03:10 Request
163 Andante loek van der Leden instr. 00:03:29 Request
164 André de Jager 'Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, wat wij hier beleden samen met elkaar' (Gezang 928 JdH) 00:01:59 Request
165 André de Jager 'Komt allen tezamen, jubelend van vreugde' (Gezang 18 NH bundel) 00:02:43 Request
166 André de Jager 'O Jezus, mijn vreugd, o Jezus, mijn kracht; Des Vaders wil hebt Gij volbracht' 00:03:17 Request
167 André de Jager Meditatie 'Komt tot ons, de wereld wacht, Heiland, kom in onze nacht' (Gezang 122 LvdK) 00:04:45 Request
168 André de Jager met Het Groot Nationaal Strijkorkest o.l.v. Bert Moll 'Daar is uit 's werelds duist're wolken een licht der lichten opgegaan' (Gezang 10 NH bundel) 00:03:49 Request
169 André de Jager met Het Groot Nationaal Strijkorkest o.l.v. Bert Moll 'Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd' (Gezang 134 LvdK) 00:03:07 Request
170 André de Jager met Het Groot Nationaal Strijkorkest o.l.v. Bert Moll 'Heerlijk klonk het lied der eng'len in het veld van Efratha' / 'Vrede zal op aarde dagen, God heeft in de mens een welbehagen' (Gezang 70 JdH) 00:03:19 Request
171 André de Jager met Het Groot Nationaal Strijkorkest o.l.v. Bert Moll 'Hoor! De eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren HEER' ' (Gezang 551 JdH); Uit: 'Festgesang an die Künstler', Opus 68, MWV D6 00:04:51 Request
172 André de Jager met Het Groot Nationaal Strijkorkest o.l.v. Bert Moll 'Ik kniel aan Uwe kribbe neer, o Jezus, Gij mijn leven' (Gezang 141 LvdK) 00:03:16 Request
173 André de Jager met Het Groot Nationaal Strijkorkest o.l.v. Bert Moll 'Komt allen tezamen, jubelend van vreugde' / 'Komt, laten wij aanbidden' (Gezang 138 LvdK) 00:03:35 Request
174 André de Jager met Het Groot Nationaal Strijkorkest o.l.v. Bert Moll 'Komt, verwondert u hier, mensen, ziet, hoe dat u God bemint' (Gezang 139 LvdK) 00:04:58 Request
175 André de Jager met Het Groot Nationaal Strijkorkest o.l.v. Bert Moll 'Minuit, chrétiens, c'est l'heure solennelle, Où l'Homme Dieu descendit jusqu'à nous' 00:04:24 Request