VERZOEK

Wilt u een lied aanvragen voor een naaste of voor uzelf? Dat kan op ieder moment van de dag.
Selecteer hieronder uw lied, en u hoort deze zo spoedig mogelijk voorbij komen.

Uw verzoek niet in onze database? Stuur een e-mail naar: verzoek@christelijkeomroep.nl
# Artiest Titel Duur Vraag aan
151 Alex den Boer 'Aanschouw de Schepper van 't heelal, genageld aan het hout' / 'Ja, ik geloof, ja, ik geloof, dat Jezus voor mij stierf' (Gezang 994 JdH) 00:04:20 Request
152 Alex den Boer 'Blijf bij mij, HEER', als 't zonlicht niet meer straalt' (Gezang 586 JdH) 00:03:43 Request
153 Alex den Boer 'Dicht bij Hem, zie ik zo Zijn gezicht, lief'lijk gezicht, lijdend gezicht overtuigd in dat hemels licht' 00:05:01 Request
154 Alex den Boer 'Eén naam is onze hope, één grond heeft Christus' Kerk' (Gezang 478 JdH) 00:03:42 Request
155 Alex den Boer 'Er komen stromen van zegen, dat heeft Gods woord ons beloofd' / 'Stromen van zegen komen als plasregens neer' (Gezang 57 JdH) 00:02:23 Request
156 Alex den Boer 'Groot is Uw trouw, o HEER', mijn God en Vader' / 'Groot is Uw trouw, o HEER' ' (Opwekking 123) 00:03:28 Request
157 Alex den Boer 'HEER', ai, maak mij Uwe wegen, door Uw woord en geest bekend' (Psalm 25) 00:06:08 Request
158 Alex den Boer 'HEER', ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer' (Gezang 132 JdH) 00:04:23 Request
159 Alex den Boer 'HEER', ik kom tot U, hoor naar mijn gebed, vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart' (Gezang 94 JdH) 00:02:38 Request
160 Alex den Boer 'Kom in mijn hart, kom in mijn hart, o kom in mijn hart, HEER' Jezus' (Gezang 258 JdH) 00:03:06 Request
161 Alex den Boer 'Lichtstad met uw paar'len poorten, wond're stad zo hoog gebouwd' / 'Daar zal ik mijn HEER' ontmoeten' (Glorieklokken 52) 00:02:54 Request
162 Alex den Boer 'Lof zij den HEER', den almachtige Koning der ere!' (Gezang 153 JdH) 00:04:00 Request
163 Alex den Boer 'Mijn Herder is de HEERE God, in Hem is al mijn lust' (Gezang 884 JdH) 00:03:13 Request
164 Alex den Boer 'Nader, mijn God, bij U, zij steeds mijn beê' (Gezang 456 JdH) 00:03:52 Request
165 Alex den Boer 'Ontwaakt! O volkeren, ontwaakt! Hij, Hij, Die u roept, genaakt' 00:03:35 Request
166 Alex den Boer 'Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan' (Gezang 98 JdH) 00:02:58 Request
167 Alex den Boer 'Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid' (Gezang 287 JdH) 00:03:23 Request
168 Alex den Boer 'Zie ons wachten aan de stromen, aan de oever der rivier' / 'Hoe de storm ook moge woeden, op reis naar d'eeuwigheid' (Gezang 73 JdH) 00:02:21 Request
169 Alie en Dicky Roth met Gereformeerd Kerkkoor Urk o.l.v. Henk Brouwer 'Een machtig Maker formeerde mijn hart' / 'Hij kent jouw naam, Hij weet zelfs wat ik denk' (Opwekking 617) 00:03:15 Request
170 Alinda Blotenburg 'Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe' (Opwekking 136) 00:02:21 Request
171 Alinda Blotenburg 'HEER', ik kom tot U, hoor naar mijn gebed, vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart' (Opwekking 125) 00:02:51 Request
172 Alinda Blotenburg 'HEER', U doorgrondt en kent mij, mijn zitten en mijn staan' / 'HEER', U bent altijd bij mij' (Opwekking 518) 00:04:24 Request
173 Alinda Blotenburg 'Heerlijk is Uw naam, heerlijk is Uw naam, hoog verheven en vol van kracht' (Opwekking 379) 00:03:09 Request
174 Alinda Blotenburg 'Ik zag het nieuw Jeruzalem, dat uit de hemel kwam; De stad waarin weerklinkt de stem van God en van het Lam' 00:02:47 Request
175 Alinda Blotenburg 'Is koning Jezus geboren in je hart? Kom en getuig van de liefde, die Hij gaf' 00:02:03 Request