VERZOEK

Wilt u een lied aanvragen voor een naaste of voor uzelf? Dat kan op ieder moment van de dag.
Selecteer hieronder uw lied, en u hoort deze zo spoedig mogelijk voorbij komen.

Uw verzoek niet in onze database? Stuur een e-mail naar: verzoek@christelijkeomroep.nl
# Artiest Titel Duur Vraag aan
151 Albert de Borst met The Martin Mans Formation o.l.v. Martin Mans 'Is dat, is dat mijn Koning, dat aller vaad'ren wens?' (Gezang 13 Orgelboek Enige gezangen) 00:05:10 Request
152 Albert de Borst, Arne van Ommen en Barend Wiltjer 'Zachtkens en teder roept Jezus de Zijnen' / 'Keert weer, keert weer tot Hem' (Gezang 444 JdH) 00:04:08 Request
153 Alex den Boer 'Aanschouw de Schepper van 't heelal, genageld aan het hout' / 'Ja, ik geloof, ja, ik geloof, dat Jezus voor mij stierf' (Gezang 994 JdH) 00:04:20 Request
154 Alex den Boer 'Blijf bij mij, HEER', als 't zonlicht niet meer straalt' (Gezang 586 JdH) 00:03:43 Request
155 Alex den Boer 'Dicht bij Hem, zie ik zo Zijn gezicht, lief'lijk gezicht, lijdend gezicht overtuigd in dat hemels licht' 00:05:01 Request
156 Alex den Boer 'Eén naam is onze hope, één grond heeft Christus' Kerk' (Gezang 478 JdH) 00:03:42 Request
157 Alex den Boer 'Er komen stromen van zegen, dat heeft Gods woord ons beloofd' / 'Stromen van zegen komen als plasregens neer' (Gezang 57 JdH) 00:02:23 Request
158 Alex den Boer 'Groot is Uw trouw, o HEER', mijn God en Vader' / 'Groot is Uw trouw, o HEER' ' (Opwekking 123) 00:03:28 Request
159 Alex den Boer 'HEER', ai, maak mij Uwe wegen, door Uw woord en geest bekend' (Psalm 25) 00:06:08 Request
160 Alex den Boer 'HEER', ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer' (Gezang 132 JdH) 00:04:23 Request
161 Alex den Boer 'HEER', ik kom tot U, hoor naar mijn gebed, vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart' (Gezang 94 JdH) 00:02:38 Request
162 Alex den Boer 'Kom in mijn hart, kom in mijn hart, o kom in mijn hart, HEER' Jezus' (Gezang 258 JdH) 00:03:06 Request
163 Alex den Boer 'Lichtstad met uw paar'len poorten, wond're stad zo hoog gebouwd' / 'Daar zal ik mijn HEER' ontmoeten' (Glorieklokken 52) 00:02:54 Request
164 Alex den Boer 'Lof zij den HEER', den almachtige Koning der ere!' (Gezang 153 JdH) 00:04:00 Request
165 Alex den Boer 'Mijn Herder is de HEERE God, in Hem is al mijn lust' (Gezang 884 JdH) 00:03:13 Request
166 Alex den Boer 'Nader, mijn God, bij U, zij steeds mijn beê' (Gezang 456 JdH) 00:03:52 Request
167 Alex den Boer 'Ontwaakt! O volkeren, ontwaakt! Hij, Hij, Die u roept, genaakt' 00:03:35 Request
168 Alex den Boer 'Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan' (Gezang 98 JdH) 00:02:58 Request
169 Alex den Boer 'Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid' (Gezang 287 JdH) 00:03:23 Request
170 Alex den Boer 'Zie ons wachten aan de stromen, aan de oever der rivier' / 'Hoe de storm ook moge woeden, op reis naar d'eeuwigheid' (Gezang 73 JdH) 00:02:21 Request
171 Alie en Dicky Roth met Gereformeerd Kerkkoor Urk o.l.v. Henk Brouwer 'Een machtig Maker formeerde mijn hart' / 'Hij kent jouw naam, Hij weet zelfs wat ik denk' (Opwekking 617) 00:03:15 Request
172 Alinda Blotenburg 'Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe' (Opwekking 136) 00:02:21 Request
173 Alinda Blotenburg 'HEER', ik kom tot U, hoor naar mijn gebed, vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart' (Opwekking 125) 00:02:51 Request
174 Alinda Blotenburg 'HEER', U doorgrondt en kent mij, mijn zitten en mijn staan' / 'HEER', U bent altijd bij mij' (Opwekking 518) 00:04:24 Request
175 Alinda Blotenburg 'Heerlijk is Uw naam, heerlijk is Uw naam, hoog verheven en vol van kracht' (Opwekking 379) 00:03:09 Request