VERZOEK

Wilt u een lied aanvragen voor een naaste of voor uzelf? Dat kan op ieder moment van de dag.
Selecteer hieronder uw lied, en u hoort deze zo spoedig mogelijk voorbij komen.

Uw verzoek niet in onze database? Stuur een e-mail naar: verzoek@christelijkeomroep.nl
# Artiest Titel Duur Vraag aan
201 André de Jager met Het Groot Nationaal Strijkorkest o.l.v. Bert Moll 'Christus, onze HEER', verrees, halleluja!' (Gezang 61 NH bundel) 00:04:39 Request
202 André de Jager met Het Groot Nationaal Strijkorkest o.l.v. Bert Moll 'Daar is uit 's werelds duist're wolken een licht der lichten opgegaan' (Gezang 10 NH bundel) 00:03:49 Request
203 André de Jager met Het Groot Nationaal Strijkorkest o.l.v. Bert Moll 'Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd' (Gezang 134 LvdK) 00:03:07 Request
204 André de Jager met Het Groot Nationaal Strijkorkest o.l.v. Bert Moll 'Ere zij aan God, de Vader' (Gezang 255 LvdK) 00:03:38 Request
205 André de Jager met Het Groot Nationaal Strijkorkest o.l.v. Bert Moll 'Heerlijk klonk het lied der eng'len in het veld van Efratha' / 'Vrede zal op aarde dagen, God heeft in de mens een welbehagen' (Gezang 70 JdH) 00:03:19 Request
206 André de Jager met Het Groot Nationaal Strijkorkest o.l.v. Bert Moll 'Hoor! De eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren HEER' ' (Gezang 551 JdH); Uit: 'Festgesang an die Künstler', Opus 68, MWV D6 00:04:51 Request
207 André de Jager met Het Groot Nationaal Strijkorkest o.l.v. Bert Moll 'Ik kniel aan Uwe kribbe neer, o Jezus, Gij mijn leven' (Gezang 141 LvdK) 00:03:16 Request
208 André de Jager met Het Groot Nationaal Strijkorkest o.l.v. Bert Moll 'Jezus leeft en wij met Hem: Dood, waar is uw schrik gebleven?' (Gezang 217 LvdK) 00:03:55 Request
209 André de Jager met Het Groot Nationaal Strijkorkest o.l.v. Bert Moll 'Jezus, leven van ons leven, Jezus, dood van onze dood' (Gezang 182 LvdK) 00:06:23 Request
210 André de Jager met Het Groot Nationaal Strijkorkest o.l.v. Bert Moll 'Komt allen tezamen, jubelend van vreugde' / 'Komt, laten wij aanbidden' (Gezang 138 LvdK) 00:03:35 Request
211 André de Jager met Het Groot Nationaal Strijkorkest o.l.v. Bert Moll 'Komt, verwondert u hier, mensen, ziet, hoe dat u God bemint' (Gezang 139 LvdK) 00:04:58 Request
212 André de Jager met Het Groot Nationaal Strijkorkest o.l.v. Bert Moll 'Leer mij, o HEER', Uw lijden recht betrachten, in deze zee verzinken mijn gedachten' (Gezang 487 JdH) 00:04:18 Request
213 André de Jager met Het Groot Nationaal Strijkorkest o.l.v. Bert Moll 'Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij en redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij' ' (Psalm 22) 00:05:49 Request
214 André de Jager met Het Groot Nationaal Strijkorkest o.l.v. Bert Moll 'Mijn Verlosser hangt aan 't kruis, hangt ten spot van sonde smaders' (Gezang 45 NH bundel) 00:04:07 Request
215 André de Jager met Het Groot Nationaal Strijkorkest o.l.v. Bert Moll 'Minuit, chrétiens, c'est l'heure solennelle, Où l'Homme Dieu descendit jusqu'à nous' 00:04:24 Request
216 André de Jager met Het Groot Nationaal Strijkorkest o.l.v. Bert Moll 'Nu zijt wellekome, Jesu lieve HEER' ' (Gezang 145 LvdK) 00:03:16 Request
217 André de Jager met Het Groot Nationaal Strijkorkest o.l.v. Bert Moll 'Nu zijt wellekome, Jesu lieve HEER' ' (Gezang 145 LvdK) 00:03:16 Request
218 André de Jager met Het Groot Nationaal Strijkorkest o.l.v. Bert Moll 'O hoofd, bedekt met wonden, belaan met smart en hoon!' (Gezang 32 NH bundel) 00:06:49 Request
219 André de Jager met Het Groot Nationaal Strijkorkest o.l.v. Bert Moll 'U zij de glorie, opgestane HEER', U zij de victorie, nu en immermeer' (Gezang 45-A JdH) 00:03:26 Request
220 André de Jager met Het Groot Nationaal Strijkorkest o.l.v. Bert Moll 'Wees gegroet, gij Eersteling der dagen, morgen der verrijzenis' (Gezang 53 NH bundel) 00:04:42 Request
221 André de Jager met Het Groot Nationaal Strijkorkest o.l.v. Bert Moll 'Wir setzen uns mit Tränen nieder und rufen Dir im Grabe zu'; Uit: Oratorio 'Matthäus Passion', BWV 244 no. 68 00:02:38 Request
222 André de Jager met Het Groot Nationaal Strijkorkest o.l.v. Bert Moll Kerstfantasie no. 1 00:03:47 Request
223 André de Jager met Het Groot Nationaal Strijkorkest o.l.v. Bert Moll Kerstfantasie no. 2 00:03:37 Request
224 André de Jager met Het Groot Nationaal Strijkorkest o.l.v. Bert Moll Kerstfantasie no. 3 00:03:17 Request
225 André de Jager met Het Groot Nationaal Strijkorkest o.l.v. Bert Moll Kerstfantasie no. 4 00:02:10 Request