VERZOEK

Wilt u een lied aanvragen voor een naaste of voor uzelf? Dat kan op ieder moment van de dag.
Selecteer hieronder uw lied, en u hoort deze zo spoedig mogelijk voorbij komen.

Uw verzoek niet in onze database? Stuur een e-mail naar: verzoek@christelijkeomroep.nl
# Artiest Titel Duur Vraag aan
76 01 'Een luister straalt van 't Bijbelblad, volheerlijk als de zon' 'Heilig Woord van God' (Gezang 51 JdH) 00:06:10 Request
77 01 'Were you there, when they crucified my Lord ' (Lied 199 E&R 00:07:15 Request
78 01 'Zie de zon, zo hoog daar aan de hemel' 'Zing tot eer van God, uw Schepper' 00:03:34 Request
79 02 'Als Jezus morgen komen zou, vond Hij ons dan bereid ' 00:05:11 Request
80 02 'Elk uur, elk ogenblik, steun ik op U' 'Mijn hart heeft U van node' 00:03:54 Request
81 02 'Er is een stad met gouden straten, vol van Jezus' heerlijkheid' 'Alleen door U, alleen door Uw dood, Uw liefde zo groot' (Opwekking 498) 00:03:57 Request
82 02 'HEER', ai, maak mij Uwe wegen door Uw woord en Geest bekend' (Psalm 25) 'Ik roem in God, ik prijs 't onfeilbaar woord' (Psalm 56) 00:03:57 Request
83 02 'Ik wil juichen voor U, mijn HEER' met blijdschap in mijn hart' 'En ik ga door de poorten met een loflied' 00:04:12 Request
84 02 'Lichtstad met uw paar'len poorten, stad zo hoog gebouwd' 'Daar zal ik mijn HEER' ontmoeten' (Glorieklokken 52) 00:02:22 Requested
85 02 'You are my strength, when I am weak' 'Jesus, Lamb of God, worthy is Your name' 00:04:30 Request
86 03 ' 't Zij vreugde mijn deel is of smart mij verteert' ' 't Is mij goed, wat God doet' 00:04:34 Request
87 03 'Hallelujah, hallelujah, want de HEER' God almachtig regeert' 'Waardig is het Lam' 00:04:13 Request
88 05 'Als op 's levenszee de stormwind om u loeit' 'Tel uw zegeningen, één voor één' (Gezang 256 JdH) 00:03:43 Request
89 05 'I looked for love in the red rose so small, I looked for love in the green tree so tall' 00:03:14 Request
90 05 'O liefde Gods, oneindig groot, ver boven ons verstand' 'O, welk een vreugde, vreugde, vreugde' (Gezang 571 JdH) 00:03:22 Request
91 06 'HEER', wat een voorrecht om in liefde te gaan' 'Samen op weg gaan, dat is ons gebed' (Gezang 983 JdH) 00:03:40 Request
92 06 'O god, als oog en oor, 't aanbidd'lijk wonder vernemen van Uw werken zonder tal' 'Dan zingt mijn ziel tot U, mijn HEER', mijn heil' 00:02:55 Requested
93 06 'O HEER', mijn God, wanneer ik in verwond'ring de wereld zie, die U hebt voortgebracht' 'Dan zingt mijn ziel tot U, o HEER', mijn God 00:04:26 Request
94 06 'Waarheen, pelgrims, waarheen gaat gij, 't oog omhoog en hand in hand ' (Gezang 232 JdH) 00:03:48 Request
95 07 'HEER', ik kom tot U; neem mijn hart, verander mij, als ik U ontmoet' 'Houd mij vast, laat Uw liefde stromen' (Opwekking 488) 00:05:22 Request
96 07 'Licht van de wereld, U scheen in mijn duisternis' 'Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden' (Opwekking 595) 00:05:56 Request
97 07 'Lichtstad met uw poorten, stad zo hoog gebouwd' 'Daar zal ik m'n HEER' ontmoeten, luist'ren naar Zijn liefdestem' (Glorieklokken 52) 00:02:40 Requested
98 08 'Licht van de wereld, U scheen in mijn duisternis' 'Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden' (Opwekking 595) 00:07:05 Request
99 08 'Lord I come to You, let my heart be changed renewed' 'Hold me close, let Your love surround me' 00:04:20 Request
100 09 'Elk uur, elk ogenblik, steun ik op U' 'Mijn hart heeft U van node' (Gezang 80 JdH) 00:03:19 Request