VERZOEK

Wilt u een lied aanvragen voor een naaste of voor uzelf? Dat kan op ieder moment van de dag.
Selecteer hieronder uw lied, en u hoort deze zo spoedig mogelijk voorbij komen.

Uw verzoek niet in onze database? Stuur een e-mail naar: verzoek@christelijkeomroep.nl
# Artiest Titel Duur Vraag aan
51 02 'Ik wil juichen voor U, mijn HEER' met blijdschap in mijn hart' 'En ik ga door de poorten met een loflied' 00:04:12 Request
52 02 'Lichtstad met uw paar'len poorten, stad zo hoog gebouwd' 'Daar zal ik mijn HEER' ontmoeten' (Glorieklokken 52) 00:02:22 Request
53 03 ' 't Zij vreugde mijn deel is of smart mij verteert' ' 't Is mij goed, wat God doet' 00:04:34 Request
54 03 'Hallelujah, hallelujah, want de HEER' God almachtig regeert' 'Waardig is het Lam' 00:04:13 Request
55 05 'Als op 's levenszee de stormwind om u loeit' 'Tel uw zegeningen, één voor één' (Gezang 256 JdH) 00:03:43 Requested
56 05 'I looked for love in the red rose so small, I looked for love in the green tree so tall' 00:03:14 Request
57 05 'O liefde Gods, oneindig groot, ver boven ons verstand' 'O, welk een vreugde, vreugde, vreugde' (Gezang 571 JdH) 00:03:22 Request
58 06 'HEER', wat een voorrecht om in liefde te gaan' 'Samen op weg gaan, dat is ons gebed' (Gezang 983 JdH) 00:03:40 Request
59 06 'O god, als oog en oor, 't aanbidd'lijk wonder vernemen van Uw werken zonder tal' 'Dan zingt mijn ziel tot U, mijn HEER', mijn heil' 00:02:55 Request
60 06 'O HEER', mijn God, wanneer ik in verwond'ring de wereld zie, die U hebt voortgebracht' 'Dan zingt mijn ziel tot U, o HEER', mijn God 00:04:26 Request
61 06 'Waarheen, pelgrims, waarheen gaat gij, 't oog omhoog en hand in hand ' (Gezang 232 JdH) 00:03:48 Request
62 07 'HEER', ik kom tot U; neem mijn hart, verander mij, als ik U ontmoet' 'Houd mij vast, laat Uw liefde stromen' (Opwekking 488) 00:05:22 Request
63 07 'Licht van de wereld, U scheen in mijn duisternis' 'Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden' (Opwekking 595) 00:05:56 Request
64 07 'Lichtstad met uw poorten, stad zo hoog gebouwd' 'Daar zal ik m'n HEER' ontmoeten, luist'ren naar Zijn liefdestem' (Glorieklokken 52) 00:02:40 Request
65 08 'Licht van de wereld, U scheen in mijn duisternis' 'Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden' (Opwekking 595) 00:07:05 Request
66 08 'Lord I come to You, let my heart be changed renewed' 'Hold me close, let Your love surround me' 00:04:20 Request
67 09 'Elk uur, elk ogenblik, steun ik op U' 'Mijn hart heeft U van node' (Gezang 80 JdH) 00:03:19 Request
68 09 'Iemand zal gaan door de Paar'len Poort, zult gij dat zijn ' (Gezang 634 JdH) 00:03:18 Request
69 09 'O liefde Gods, oneindig groot, ver boven ons verstand' 'O, welk een vreugde, vreugde, vreugde' (Gezang 571 jdH) 00:02:51 Request
70 10 'Als HEER' hier in dit leven, mijn zorg en angst omgeven en al mijn stil verwachten vergaat in bange nachten' 'Denk dan aan mij, O HEER' mijn God' 00:05:19 Request
71 10 'HEER', ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer' 'Ga mij niet voorbij, o Vader' 00:03:20 Request
72 10 'There is none like You' 'Niemand is als U, niemand, die mijn hart vervult, zoals U' (Opwekking 474) 00:02:54 Request
73 1000 ledenkoor, Jan Quintus Zwart, Hineni Symfonie Orkest, Ilia Belianko, Noortje van Middelkoop, André van Vliet, Ronald Ijmker Live 00:03:18 Requested
74 11 'Geprezen zij de HEER', Die eeuwig leeft' 'Hem zij de glorie, want Hij, Die overwon, zal nooit verlaten wat Zijn hand begon' 00:04:16 Request
75 11 'Klem vast aan de Rots u, 't gevaar dreigt altoos' 'Klem vast aan de Rots u, wat stormweder woedt' (Gezang 639 JdH) 00:03:54 Request