VERZOEK

Wilt u een lied aanvragen voor een naaste of voor uzelf? Dat kan op ieder moment van de dag.
Selecteer hieronder uw lied, en u hoort deze zo spoedig mogelijk voorbij komen.

Uw verzoek niet in onze database? Stuur een e-mail naar: verzoek@christelijkeomroep.nl
# Artiest Titel Duur Vraag aan
51 'Mattaniah' Chr. Male Choir o.l.v. Herman den Hollander 'Thanks to be Thee, oh Lord our God'; Uit: Oratorio 'The Messiah', HWV 56 no. 51 00:03:30 Request
52 'Mattaniah' Chr. Male Choir o.l.v. Herman den Hollander 'Unto God our Saviour, sing a joyful song; Wondrous are His doings' (Psalter 262) 00:03:07 Request
53 'Mattaniah' Chr. Male Choir o.l.v. Herman den Hollander 'Unto the Lord lift thankful voices; Come worship, while your soul rejoices' (Psalm 105) 00:03:03 Request
54 'Mattaniah' Chr. Male Choir o.l.v. Herman den Hollander 'Vaste Rots van mijn behoud, als de zonde mij benauwt' (Gezang 283 JdH) 00:04:00 Request
55 'Mattaniah' Chr. Male Choir o.l.v. Herman den Hollander 'Violent storms may rage about me; All around me dark as night' 00:04:31 Request
56 'Mattaniah' Chr. Male Choir o.l.v. Herman den Hollander 'Ziet, in blinde razernij, tuimelende vloeden, hulp noch haven is nabij' (Lied 248 Wie zingt mee) 00:02:36 Request
57 'Mattaniah' Chr. Male Choir o.l.v. Herman den Hollander 'Zion, founded on the mountains, God, thy Maker, loves thee well' (Psalter 238) 00:03:14 Request
58 't Hierder Zangkoor Abba Vader 00:03:38 Request
59 't Hierder Zangkoor Geprezen zij des Heilands Naam 00:03:52 Request
60 't Hierder Zangkoor Ik heb een Heiland 00:04:19 Request
61 't Hierder Zangkoor Klem vast aan de Rots u 00:03:16 Request
62 't Hierder Zangkoor Samen in de Naam van Jezus 00:02:59 Request
63 'Vocal group' o.l.v. Jaap Joh. Kramer 'In de stad van koning David met een stal als onderdak' 00:01:58 Request
64 01 'Een luister straalt van 't Bijbelblad, volheerlijk als de zon' 'Heilig Woord van God' (Gezang 51 JdH) 00:06:10 Request
65 01 'Were you there, when they crucified my Lord ' (Lied 199 E&R 00:07:15 Request
66 01 'Zie de zon, zo hoog daar aan de hemel' 'Zing tot eer van God, uw Schepper' 00:03:34 Request
67 02 'Als Jezus morgen komen zou, vond Hij ons dan bereid ' 00:05:11 Request
68 02 'Elk uur, elk ogenblik, steun ik op U' 'Mijn hart heeft U van node' 00:03:49 Request
69 02 'Er is een stad met gouden straten, vol van Jezus' heerlijkheid' 'Alleen door U, alleen door Uw dood, Uw liefde zo groot' (Opwekking 498) 00:03:57 Request
70 02 'HEER', ai, maak mij Uwe wegen door Uw woord en Geest bekend' (Psalm 25) 'Ik roem in God, ik prijs 't onfeilbaar woord' (Psalm 56) 00:03:57 Request
71 02 'Ik wil juichen voor U, mijn HEER' met blijdschap in mijn hart' 'En ik ga door de poorten met een loflied' 00:04:12 Request
72 02 'Lichtstad met uw paar'len poorten, stad zo hoog gebouwd' 'Daar zal ik mijn HEER' ontmoeten' (Glorieklokken 52) 00:02:22 Request
73 03 ' 't Zij vreugde mijn deel is of smart mij verteert' ' 't Is mij goed, wat God doet' 00:04:34 Request
74 03 'Hallelujah, hallelujah, want de HEER' God almachtig regeert' 'Waardig is het Lam' 00:04:13 Request
75 05 'Als op 's levenszee de stormwind om u loeit' 'Tel uw zegeningen, één voor één' (Gezang 256 JdH) 00:03:43 Request